Har fågelskrämmor någon effekt?

Fågelskrämmor ser inte ut att fungera. Tjänar de något till

Otäck fågelskrämma mitt i ett fält under solnedgång
© Shutterstock

Att sätta upp traditionella fågelskrämmor är i stort sett bara slöseri med tid. Fåglar kan vänja sig vid de mest otroliga störningsmoment, och man kan till exempel mycket väl hitta fåglar, som häckar strax intill startbanor på flygplatser. Man har under årens lopp gjort talrika försök att skrämma bort fåglar. Bland annat har man försökt med fågelskrämmor, som är utrustade med små motorer, så att de snurrar runt eller slår ut med armarna. Det fungerade lite bättre och under längre tid, men även här kom fåglarna till slut på att det inte var något att vara rädd för. Ett amerikanskt försök med plastdockor, som kunde blåsas upp så att de plötsligt dök upp på en åker, var bara en aning effektivare. Inte heller gaskanoner eller högfrekventa ljudsignaler fungerar särskilt bra. Det enda som hittills visat sig någorlunda effektivt är att spela upp fåglars varningsläte.