Hur blinkar fåglar?

Jag har hört att fåglar blinkar annorlunda är människor. Stämmer det verkligen?

Blinking owl

Fåglarna är den grupp av ryggradsdjur som har bäst ögon, och den goda synen understöds av att fåglar blinkar på ett särskilt sätt.

Liksom vi har fåglar ett övre och ett nedre ögonlock som kan sluta ögat. Dessa ögonlock använder fåglar som regel bara när de sover. När fåglarna skall blinka använder de i stället en så kallad blinkhinna. Det är ett slags elastiskt membran som ligger under de riktiga ögonlocken och dras över ögat från sidan.

Blinkhinnan håller därmed hornhinna ren från främmande föremål och förhindrar uttorkning av ögat. Den smörjer och underhåller dessutom hornhinnan med ett körtelsekret, så att dess optiska egenskaper alltid är på topp.

Blinkhinnan är som regel genomskinlig, så att fågeln bevarar det mesta av sin syn även när hinnan ligger för ögat. Biologer anser att fåglar kan dra fördel av denna egenskap när de flyger och dyker. I luften förhindrar hinnan uttorkning av ögat, och i vattnet ger den skydd mot bland annat salt.

Extra ögonlock skärper synen

Fåglar är utrustade med extremt goda ögon. Det beror på att de bland annat har betydligt fler nervceller i ögat än till exempel människan. Synen förbättras ytterligare av att fåglar utöver ett övre och nedre ögonlock har en blinkhinna, som dras över hornhinnan så att den rengörs.