Fryser inte pingviner om fötterna?

Hur undviker pingviner att förfrysa fötterna, när de större delen av tiden står på is och snö? Fötterna är ju inte klädda med fjädrar.

Åsnepingvin på stranden
© shutterstock

De flesta pingviner lever mycket riktigt i kalla trakter och har anpassat sin fysiologi till kylan. På kroppen har de fjädrar och under huden ett fettlager, som sköter värmeisoleringen. Fötterna är dock nakna, och därför krävs det något annat. Pingviner har en konstant kroppstemperatur på cirka 40 grader, men om de bara pumpade ned varmt blod i fötterna, skulle de snabbt förlora all kroppsvärmen. Det problemet har naturen två lösningar på: För det första kan pingviner kontrollera blodgenomströmningen i fötterna genom att variera diametern i de blodkärl som förser fötterna med blod. När det är kallt, minimeras diametern och därmed blodförsörjningen, och när det är varmt, ökas den. För det andra förgrenar de artärer överst i benen, som leder blod till fötterna, sig i talrika små kärl, som ligger nära de kärl som för tillbaka kallt blod från fötterna. Därmed kyls det varma blodet ned, så att temperaturen i det blod som når ned till fötterna bara är några grader över fryspunkten. Samtidig värms det kalla blod som rinner åt andra hållet upp. Eftersom blodet i fötterna alltid är över fryspunkten, undgår pingviner förfrysningar. Å andra sidan har de givetvis kalla fötter. Det stör dem dock inte, då fötterna till större delen består av senor, som inte är så känsliga för kyla. Gäss och änder är inrättade på samma sätt och kan därför mycket väl vistas utomhus, när det är kallt här hos oss.