Shutterstock
Grib

Hur högt upp i luften kan fåglar flyga?

Finns det någon gräns för hur högt fåglar kan flyga och hur överlever de där uppe i den syrefattiga luften?

Rekordet för en fågels flyghöjd ligger på 11 300 meter, men dessvärre registrerades den på ledsamt sätt.

Det skedde nämligen när en rüppellgam 1973 sögs in i jetmotorn på ett trafikplan över Elfenbenskusten.

Flygning på så höga höjder ställer extrema krav på fågelns fysik. Lufttrycket är bara en femtedel av trycket vid markytan, men gamens breda vingar hjälper den att få tillräckligt mycket lyftkraft.

Dessutom har fågeln utvecklat speciella röda blodkroppar med en variant av hemoglobin, kallad alfa-D, som binder syre särskilt effektivt. Det säkerställer att gamen inte förlorar medvetandet i den tunna luften.

Grib

Breda vingar och ett vingspann på 2,6 meter kan lyfta rüppellgamen mer än elva kilometer upp i luften.

© Shutterstock

Rüppellgamen

Levnadsplats: Rüppellgamen förekommer i ett bälte tvärs över hela centrala Afrika.
Storlek: Omkring en meter lång med ett vingspann på upp till 2,6 meter. Vikten kan uppgå till nio kilo.
Kännetecken: Brun- och svartbrokig fjäderdräkt med en vit krage runt halsen. Skalligt huvud, som man också ser hos andra gamar.
Levnadssätt: Gamen lever av kadaver och äter inte bara mjukdelarna, utan även hud och skelett.
Bestånd: Antalet minskar och är nere på omkring 22 000.

Arten är för övrigt en mästare på att sväva, skicklig på att utnyttja de uppåtstigande luftströmmarna och har en otrolig syn – alltihop är anpassningar som optimerar dess sökande efter föda.

Biologerna uppskattar att den höga flyghöjden ger rüppellgamen möjlighet att spara energi, eftersom den kan speja efter kadaver i ett enormt område utan att själv behöva förflytta sig särskilt mycket.

Hos oss flyger tranor och svanar högst

Även andra fågelarter kan nå upp till höga höjder. Tranan, som bland annat kan observeras i flera av de nordiska länderna, har exempelvis iakttagits på 10 000 meter höjd ovanför Himalayabergen. Och sångsvanen har setts på 8 200 meters höjd när de under hösten migrerar från Island till Irland.

Trane

På våra breddgrader är tranan, som kan nå upp till mer än tio kilometers höjd, mästaren på höjdflygning.

© Shutterstock

Överlag tillhör så höga flyghöjder dock undantagen. De flesta fåglar håller sig under 1 500 meters höjd, både när de jagar och när de migrerar.