Fågel högt upp mot en blå himmel
© Shutterstock

Finns det någon gräns för hur högt fåglar kan flyga?

Fåglar kan naturligtvis bara flyga i atmosfären, men hur högt ligger gränsen egentligen?

År 1973 inträffade en mindre krock mellan en fågel och ett passagerarflygplan över Elfenbenskusten i Afrika. Efter landningen undersökte man motorn och hittade fem fjädrar, som kom från Rüppells gam, en i Afrika vanlig art. Det ovanliga var den höjd som krocken skett på. Planet hade nämligen befunnit sig lite över tolv kilometer upp, och det är den högsta höjd man med säkerhet har fastställt att en fågel befunnit sig på. Tolv kilometer är nära den absoluta gränsen, eftersom luften där inte innehåller så mycket syre. Flygning är mycket energi- och syrekrävande, men Rüppells gam är en mästare på glidflygning och på att utnyttja uppåtstigande luftströmmar. Andra fåglar kan också komma ganska högt. Bland annat har flera arter observerats kring toppen av Mount Everest.