Finns det giftiga fåglar?

Det finns många giftiga insekter och kräldjur, men finns det även giftiga fåglar och däggdjur?

pitohui på pinne
© Shutterstock

Gift återfinns normalt bara hos djurrikets lägsta klasser. Giftiga arter är oerhört vanliga bland ryggradslösa djur. Det finns till exempel tusentals giftiga insekter, spindlar, sniglar och bläckfiskar. Hos ryggradsdjuren är det betydligt längre mellan de giftiga arterna. Bland fiskar, amfibier och kräldjur är de dock fortfarande så vanliga att det totala antalet arter uppgår till flera hundra. Hos däggdjur och fåglar är giftiga djur däremot oerhört sällsynta. Bland däggdjuren finns bara näbbdjuret, som har giftiga sporrar, och en rad olika arter näbbmus, som är utrustade med giftig saliv. Framtill för några år sedan ansåg man att det inte alls finns några giftiga fåglar. Vid en rad undersökningar av fågelfaunan på Nya Guinea på 1990-talet upptäckte man emellertid att en liten grupp skogsfåglar, pitohuierna, faktiskt är giftiga. Forskarna upptäckte det märkliga fenomenet, när en biolog råkade gnida sig över munnen, strax efter det att han hade fångat en pitohui för att ringmärka den. Han kände direkt en brännande och stickande känsla i läpparna och blev övergående känslolös runt munnen. Närmare undersökningar visade att pitohuierna bildar ett speciellt gift, som finns i fjädrar och hud. Fåglarna använder giftet som försvarsvapen. Ett rovdjur som satt tänderna i en pitohui spottar mycket snart ut fågeln igen. De sex arterna i släktet pitohui har alla grälla varningsfärger. De är svarta, orange, röda och gula.

Läs också om världens giftigaste ämnen.