Varför är fågelbajs vitt?

Varför är fåglars avföring vit, medan andra djurs generellt sett är brun?

Varför är fågelbajs vitt?

Fågelbajs är vanligtvis grönt eller brunt med ett vitt parti. Det mörka motsvarar avföringen hos ett däggdjur, medan det vita är fåglarnas form av urin.

Denna vita del är en tjock pasta av huvudsakligen urinsyra, som i torrt tillstånd är vit. Därför blir även urinen vit.

En fågelskit är både urin och avföring

äggdjur avger sin urin och avföring separat. Hos fåglar sker detta genom samma kroppsöppning – den så kallade kloaken. Fåglar har inte någon urinblåsa, den skulle innebära extravikt vid flygningen. Deras matsmältningssystem är – till skillnad från däggdjurens – optimerat för att utskilja avfallsprodukter med användning av så lite vätska som möjligt.

Kräldjur har samma system som fåglarna för att bli av med sina avfallsprodukter. Många kräldjur lever i varma, torra områden, och därför är det evolutionärt sett viktigt att de kan överleva på mycket lite vatten.

Vissa rovdjur och asätare har vit avföring, exempelvis den tasmanska pungdjävulen. Ofta beror det på att djuret äter mycket ben.

Födan avgör bajsets färg

Grågässbajs är grönt:

Djur som äter gräs och har snabb ämnesomsättning har grön avföring, som ofta innehåller mycket osmälta växtdelar.

Björn har röd avföring:

Djur som äter bär och rötter med stort innehåll av röda färgämnen får röd avföring. Det gäller exempelvis björnar.

Från fågelskit till människoavföring

Då blev vi klokare på det som kommer ut ur gumpen – förlåt, kloaken – på fåglar. Men varför inte passa på och utvidga dina latrinära kunskaper om människor? Klicka vidare in till vårt grafiska uppslag: