Shutterstock
Ägg, bo

Ägg lär sig känna igen mammans sång

Redan inuti ägget lär sig fågelfostret att skilja mellan sången från artfränder och ljudet av främmande arter.

För årtionden sedan observerade beteendebiologen Diane Colombelli-Négrel ett mycket märkligt beteende hos den lilla australiensiska tättingen vitbukig blåsmyg:

När modern ruvade sina ägg – då det mest förnuftiga borde vara fullständig tystnad för att inte locka till sig rovdjur – valde hon att sjunga för full hals.

Nu har forskare avslöjat anledningen till det till synes olämpliga beteendet.

vitbukig blåsmyg, fågel, sång

Den lilla tättingen vitbukig blåsmyg är en av de arter som lär sina ungar att sjunga redan innan ägget kläcks.

© Shutterstock

Forskare undersökte ägg från en mängd olika arter genom att mäta hjärtfrekvensen hos fostret inuti ägget. En fallande puls indikerade att fostret var uppmärksamt.

När äggen utsattes för inspelningar av sin mammas sång sjönk pulsen. Detsamma gällde sång från artfränder, medan främmande fågelsång inte hade någon effekt på hjärtrytmen.

Slutsatsen är att ungarna lär sig att känna igen sin mammas ljud redan i ägget. Således kan de från dag ett, utanför ägget, både känna igen sången från sin egen art och sjunga det speciella "lösenord" som berättar för mamman att barnet är hennes och inte en parasit som har invaderat boet.

När det gäller oss människor vet forskarna att fostret kan höra exempelvis röster och musik i magen innan det kommer till världen, men att okläckta fågelungar också kan ta emot information var överraskande för ornitologerna.

Hittills har man trott att all inlärning när det gäller fågelungar börjar i det ögonblick som ungarna kläcks ur ägget.