Fåglar

Fåglar härstammar från dinosaurierna

Fåglar är himlens dinosaurier

Fåglar har ett mycket speciellt ursprung. Man kan nästan inte tro det, men all världens fåglar härstammar faktiskt från en rovdinosaurieart som heter Archosaurus. Forskare har därför också kommit fram till att rovdinosaurien T-rex har en proteinstruktur som i större utsträckning påminner om proteinstrukturen hos kycklingar än hos levande ödlor. Fåglar har utvecklats till sin nuvarande form under miljontals år. Utvecklingen skedde gradvis och började med gång på två ben. Därefter utvecklades fjädrar, vingar, näbb och kraftig bröstmuskulatur som möjliggjorde flygning. En stor anatomisk likhet mellan fåglar och dinosaurier återfinns i höftledsgropen. Dinosaurierna utvecklade en speciell höftledsgropen med ett hål som gjorde det möjligt för dem att gå upprätt och vara aktiv under längre perioder än andra reptiler. Den ihåliga höftledsgropen är en hörnsten i klassifikationen av dinosaurier och nutidens fåglar har den fortfarande i dag. Gå på upptäckt i vårt artikelarkiv och läs mer om fåglar.

Hur flyger fåglar?

För att flyga krävs låg vikt, lågt vindmotstånd och möjlighet att kunna lyfta och säkerställa framryckning. Fågelns kropp uppfyller dessa krav bland annat genom att ha vingar, starka bröstmuskler, strömlinjeformad kropp och lätt, ihåligt skelett.

De flesta fåglar har böjda vingar som ser till att luften rör sig snabbare över vingen samtidigt som det motsatta gäller under vingen, och på så sätt skapas ett lyftande tryck på vingarna.

När fåglar väl är i luften upprätthålls flygningen genom aktiv eller passiv flygning.

Vid aktiv flygning använder fåglarna bröstmusklerna för att upprätthålla flygningen genom muskelkraft.

Vid passiv flygning vinklar fåglarna sina vingar på ett sådant sätt som säkerställer ett konstant lyft genom luftströmmarna.

Inte alla fåglar kan flyga. Vissa arter, som exempelvis strutsen, är för tung för att kunna flyga eftersom deras bröstmuskler inte är tillräckligt starka.

Många av de fåglar som inte kan flyga härstammar från öar där de inte har varit hotade av rovdjur.

Fågelns kropp är designad för att flyga

© Shutterstock

Fåglar kan tillverka verktyg

Det finns cirka mellan 9 000 och 11 000 olika fågelarter i världen och de flesta av dem har unika förmågor.

Rüppellgamen är den fågel i världen som kan flyga högst. Gamar flyger generellt mycket högt för att kunna upptäcka byten, men Rüppellgamen har observerats på hela 11 300 meters höjd, vilket är i närheten av den höjd som många kommersiella flygplan flyger på.

Korpar och kråkor flyger på betydligt lägre höjd. I gengäld är de bland några av djurrikets mest intelligenta varelser. Korpar kan bland annat tillverka verktyg och lösa komplexa problem. Deras hjärnor är också bland de största i fågelriket.

En annan ovanlig fågel är papegojan. Den genomsnittliga livslängden för en ara är cirka 50 år, men de kan bli ända upp emot 90 år gamla. Utöver deras ålder är papegojor kända för sin talförmåga och att de kan härma människors språk.

Världens största fågel är strutsen med en höjd på 2,10 meter och en vikt på cirka 156 kilo. I motsatt ände hittar vi bikolibrin som är världens minsta fågel. Honorna är de “största” bikolibrierna och de har en genomsnittlig vikt på 2,6 gram och en längd på cirka sex centimeter.

Fåglar – Korpar på en trästubbe

© Shutterstock
Sida 1 / 4