En tiger i huset

Efter 10 000 års vänskap med människan är katten fortfarande en blodtörstig jägare, visar forskning. Miljarder djur dör varje år, trots att kattens matskål är full.

Tiger og kat
© J. L. Klein & M. L. Hubert/Biophoto & Shutterstock

En av naturens blodtörstigaste och effektivaste jägare lever i vardagsrum, sovrum och trädgårdar hos miljontals aningslösa familjer runt om i världen. Så lyder sammanfattningen av den rapport som biologer på forskningsavdelningen vid Smithsonian Institution i USA publicerade i januari i år.

Den omfattande studien visar att den vanliga huskatten varje år dödar upp­emot svindlande 20,7 miljarder små däggdjur och 3,7 miljarder fåglar – bara i USA.

Siffrorna gör katten till en av naturens blodtörstigaste jägare och har chockerat biologer världen över, eftersom tamkatter inte behöver jaga för att överleva. Miljöaktivister har dock länge betraktat katten som ett skadedjur, som på isolerade öar också är ett hot mot de lokala djurarternas existens.

Varken exempelvis stormsvalan på ön Guadelupe i Mexiko eller sumphönan på Hawaii överlevde kattens ankomst på 1800-talet. Enligt miljöorganisationer har katten omkring 33 djur­arters utrotning på sitt samvete, efter att den har spridit sig till hela världen.

Tiger og kat
© J. L. Klein & M. L. Hubert/Biophoto & Shutterstock

1: Smyger sig på bytet

De flesta kattdjur smyger sig på bytet och ­övermannar det i ett överraskningsangrepp. En tamkatt vid ett foderbord använder samma taktik som en tiger och väntar tålmodigt
i ­timmar på rätt ögonblick att attackera.

Orsaken till kattens blodtörstiga beteende skall sökas i det faktum att det högt älskade husdjuret i stora drag har bevarat banden till sin vilda forntid och sin ursprungliga jaktinstinkt.

Medan de flesta andra husdjur för länge sedan blivit tama – hunden har till exempel brutit med arvet från vargen – kan ett litet pip från en fågel eller det svaga ljudet av mustassar på några sekunder väcka kattens ur­instinkter och förvandla djuret till jägare.

Kattens stora behov av att döda har i regel inget att göra med hunger, för även en välnärd katt kan nedlägga flera hundra djur årligen, trots att matskålen varje gång precis tömts. En undersökning i den amerikanska delstaten Michigan visade till exempel att en enda huskatt i genomsnitt dödade tre djur per dag under loppet av 18 månader, trots att den varje dag fick rikligt med foder av sin ägare.

Tiger unger leger
© Ardea & Nature PL

2: Leker med sitt byte

Alla kattdjur ger levande byte till sina ungar för att lära dem att döda. Tamkatter plågar ofta möss och fåglar utan att äta upp dem, och kattägare hittar ofta de kvarlämnade djuren, som deras katt instinktivt har dödat.

Katten valde oss som vän

Genetiska analyser har visat att alla raser av tamkatt härstammar från den afrikanska vildkatten, som i dag finns i Nordafrika. Vänskapen mellan människa och katt tycks ha inletts för omkring 10000 år sedan, när forntidens jägare och samlare började odla jorden i Mellanöstern.

Lagren av spannmål drog till sig möss, och efter dem följde katten.

Enligt de flesta experter valde katten själv att bo i närheten av människan – i motsats till andra husdjur, som fångades in. Bönderna tyckte troligen om den lilla och effektiva musdödaren, men kattens egensinniga natur hindrade människan från att välja ut speciella egenskaper och avla fram motsvarigheter till trofasta ledarhundar, produktiva mjölkkor och starka arbetshästar.

Tiger slikker sig ren
© Shutterstock

3: Slickar sig ren

Både stora kattdjur och huskatter har en sträv tunga, som är utrustad med mjuka piggar. Tungan fungerar som en borste, som tar bort smuts och lösa hår, när katten slickar sig på kroppen. Håren samlas i magsäcken och ­därför kräks katten av och till upp hårbollar.

Kött garanterar överlevnad

Utöver kattens egensinniga väsen har djuret också fysiska egenskaper, som har gjort det omöjligt för människan att dämpa djurets ursprungliga jaktinstinkt. Kattens matsmältningssystem kan nämligen inte bilda de enzymer som bryter ned växter, utan det är konstruerat för att bearbeta uteslutande kött och ben.

Djuret är också mycket beroende av aminosyran taurin, som katten själv inte kan bilda. Hos människor och de flesta djur finns taurin i flertalet vävnader, och ämnet hjälper till att hålla bland annat centrala nervsystemet, hjärta, ögon och ben friska.

Om katten hindras från att jaga och inte får taurin i kattmaten, kommer den att vantrivas och riskerar bland annat att bli blind. Katten kan inte heller föröka sig ­ordentligt utan vissa proteiner och aminosyror från kött.

Tiger bærer unge
©

4: Beskyddar sina ungar

Honkatter är goda mödrar och passar sina ungar i kullen. Lejon, tigrar och tamkatter flyttar med ett grepp i nacken runt ungarna för att hindra andra rovdjur från att döda de ännu hjälplösa ungarna. Hos lejon och ­tamkatter kan också andra honor från den närmaste ­familjen dia ungarna.

Om kattägaren inte tillför katten de livsnödvändiga näringsämnena via fodret, är den därför beroende av att komplettera sina måltider med färskt kött från jaktbyten. Av den anledningen är den ursprungliga jaktinstinkt som katten delar med de stora nulevande kattdjuren lika intakt som den var för 10000 år sedan.

Detta i kombination med klor som kan dras in, smidighet, snabbhet och vassa tänder gör den keliga katten till en lika skicklig jägare som släktingarna tiger och lejon. Inte ens giftiga byten som ormar och skorpioner har en chans mot katten.

Tigere slås
© Shutterstock

5: Försvarar sitt territorium

Många kattdjur – även tamkatter – markerar sitt revir med små stänk av urin. Om två katter stöter på ­varandra, blåser de upp sig för att förhindra en egentlig fysisk ­kontakt. Normalt väser de, medan de kröker rygg och reser håren på ryggen för att verka större.

Även om huskatten är en fullblodsdrå­pare ligger skulden för dess status som ett globalt hot mot mindre djur – bland annat ödlor, fåglar, ekorrar och möss – hos människan. Vaccinationer, utfordring och skydd mot större rovdjur gör att bestånden av katter inte hålls naturligt nere, och att antalet tamkatter bara i USA nu ligger på 84 miljoner.

Därtill kommer cirka 30 miljoner huskatter, som antingen rymt hemifrån eller släppts lösa i det fria.

Enligt undersökningen vid Smithsonian Institution utgör katten i dag det enskilt största människoskapade hotet mot däggdjur och fåglar. Experterna anser att fler djur dör mellan kattens tänder än av till exempel bekämpningsmedel, trafik och skogsavverkning.

Tigere som kæler med hinanden
© Nature PL

6: Hälsar med doft

Kattfamiljens medlemmar använder känseln för att hälsa på varandra och knyta sociala band. Normalt gnids doftkörtlarna på hakan och kinderna mot vänligt sinnade artfränder, medan katterna andra gånger knuffar till varandra och stöter huvudena mjukt mot varandra.

Stressar fåglar till döds

Även utanför USA har kattens destruktiva natur nu börjat tilldra sig uppmärksamhet. I Storbritannien har forskare uppskattat att antalet katter i de brittiska städerna fördubblats sedan 1965, medan bestånden av småfåglar som sparvar och starar sjunkit drastiskt under samma period.

En del städer har ett kattbestånd på omkring 1000 djur per kvadratkilometer – en koncentration av rovdjur som man inte ser någon annanstans i naturen. Enligt en forskargrupp vid det brittiska University of Sheffield kan kattens närvaro resultera i fågeldöd, även om djuret inte jagar fåglarna aktivt.

Områden med katter förvandlas till stressande miljöer, där de förskrämda fåglarna tvingas använda sin energi på att fly från katter i stället för att mata sin avkomma, anser forskarna. I extrema fall har fågelbeståndet sjunkit med 95 procent, när katter funnits i området.

Tiger kradser i træ
© Shutterstock / Nature PL

7: Markerar sitt revir

I naturen vässar kattdjur klorna mot träd, som är centralt placerade i deras revir. Märkena i trädet ger rivaler en känsla av storleken och styrkan hos den som avsatt dem och kan därmed ofta förhindra slagsmål. Kattdjur besöker ofta samma träd, och därför klöser tamkatter ofta på samma möbel, om de inte får en klösbräda.

Sammanställningen är en dålig nyhet för Nya Zeeland, där omkring hälften av önationens 1,7 miljoner hushåll håller minst en katt. Landets unika djurliv har härjats av katter sedan 1800-talet, och flera unika fågelarter som kokako, kaka och kiwi är nära att ge upp kampen och läggas till listan över de nio infödda fågel­arter som katten redan anses ha utrotat.

© Shutterstock

Läs också:

Utvecklingen har fått många nyzee­län­dare att vända katten ryggen, och kampanjer som ”Cats to Go” uppmanar kattägare att sterilisera sina djur och undvika att skaffa nya. Liknande rörelser finns också i Tyskland, där bland andra ”Komitee gegen den Vogelmord – Bonn” (Kommittén mot fågelmord – Bonn) bedriver upplysningskampanjer riktade mot kattägare.

Hoppet är att minska beståndet på två miljoner gatukatter, som varje dag spankulerar runt i trädgårdar och parker som små förklädda tigrar.