Shutterstock / Alejo Miranda

Ecuadors vilda djur blir de första som får juridiska rättigheter

Det sydamerikanska landet blir det första i världen att officiellt fastslå att djur har vissa grundläggande juridiska rättigheter. Ett hjärtskärande rättsfall om en död apa har banat väg den uppseendeväckande domen.

Ecuador är det första landet i världen som ger vilda djur rättigheter.

Det står klart efter utgången i ett rättsfall i högsta domstolen om apan Estrellita.

Först fördes hon bort från djungeln och sedan tvångsomhändertogs hon av staten, varpå hon snart avled – troligen av stress.

År 2008 var det sydamerikanska landet också det första i världen att ge naturen juridiskt skydd och den djurvänliga domen bygger på den tidigare lagstiftningen.

Husdjursapa blir martyr

Ullapan Estrellita var bara en månad gammal när hon togs från sina artfränder i djungeln. De följande 18 åren bodde hon hos familjen Burbano som husdjur.

Enligt hennes adoptivmamma var Estrellita så tam och van vid människor att hon kunde kommunicera med hjälpa ljud och gester.

Hon var en fast del av familjen och familjens traditioner och vanor var Estrellitas rutiner.

Sydamerikanska Ecuador, som bland annat omfattar de enastående Galápagosöarna, blev 2008 det första landet i världen som gav själva naturen juridiskt skydd – och nu följer grundläggande rättigheter för vilda djur.

© Shutterstock / hyotographics

År 2019 tvångsomhändertog lokala myndigheter det olagliga husdjuret och Estrellita förflyttades till en djurpark. En månad senare hade hon dött av hjärtstillestånd.

Vid det tiden hade Estrellitas adoptivmamma, bibliotekarien Ana Beatriz Burbano Proaño, redan ansökt om att få tillbaka henne.

I sitt klagomål hänvisade hon bland annat till nyare forskningsresultat om att ullapor – Lagothrix på latin – blir stressade av främmande människor.

Tvångsomhändertagande var olagligt

Efter en två år lång juridisk tvist hamnade fallet i Ecuadors högsta domstol och där var majoriteten av domarna för att Estrellitas frihetsberövande var olagligt.

Domarna gav Fru Burbano rätt i att myndigheterna borde har utvärderat Estrellitas speciella omständigheter och tagit hänsyn till apans hälsa.

Vilda djur – även om deras art inte är hotad – har grundläggande rätt att "existera, trivas och utvecklas", lyder domen.

Och den rätten respekterades inte när myndigheterna avlägsnade Estrellita från hennes invanda och trygga ramar.

Detsamma gäller dock för Burbano-familjen själv, understryker domarna. De överträdde sig på samma sätt ullapans frihetsrättigheter när de olagligen avlägsnade henne från djungeln och hennes riktiga familj.

Alla djur har rätt till frihet

I domen kräver landets högsta domstol att Ecuadors miljödepartement utformar nya och bättre lagar, som ska skydda andra djur mot samma öde.

Enligt domarna är djuren nämligen en central del av de ekosystem, som skyddas juridiskt under lagen om naturens rättigheter från 2008. På så sätt skadar det ekosystemen när människor avlägsnar och tämjer vilda djur.

Att alla djur kan kräva att "inta jagas, fiskas, fångas, samlas in, utvinnas, hållas, fasthållas, säljas eller bytas" är nu i dom stadfäst.

Och rättigheterna har de krav på eftersom alla djur har ett individuellt och medfött värde – inte för att de är till nytta för människor.

Domen gör det dock inte olagligt att fiska eller gå på jakt. Den understryker bara att det ska ske i överensstämmelse med gällande regler.

Med den uppseendeväckande domen blir Ecuador det första landet som erkänner djurs rättigheter på högsta juridiska nivå.