Drömmer djur som vi?

Katt- och hundägare säger alltid att deras husdjur drömmer. Finns det några vetenskapliga bevis för detta?

Hund sover i sängen med en leksaks björn
© Shutterstock

Det säger sig självt att det inte går att fråga djuren om de drömmer. På senare år har man dock bedrivit mycket forskning som tyder på att många katt- och hundägare har rätt. I ett försök att bättre förstå varför människor sover och drömmer har forskarna undersökt en lång rad djurarter. Det har visat sig att de flesta djur tillbringar en större eller mindre del av sömnperioden i den så kallade REM-sömnen. REM är en förkortning av Rapid Eye Movement (snabba ögonrörelser) och syftar på att en sovande persons ögon rör sig snabbt fram och tillbaka under de stängda ögonlocken. Samtidigt pågår det en omfattande elektrisk aktivitet i hjärnan. Det är framför allt under REM-sömnen som människor drömmer, och därför förmodar forskarna att samma sak gäller för djur. Hittills har man konstaterat REM-sömn hos samtliga däggdjurs och fågelarter som man har undersökt. Mängden varierar mellan 2 och 40 procent av den sammanlagda sovtiden. Huruvida detta gäller även för andra djurgrupper är ännu osäkert. Man har till exempel inte kunnat registrera någon REM-sömn hos bananflugor, så det är möjligt att det är något som finns endast hos ryggradsdjur. Eftersom drömsömnen är så utbredd räknar forskarna med att det är en gammal biologisk aktivitet, som sträcker sig flera miljoner år tillbaka i tiden. Å andra sidan är de fortfarande osäkra på drömmarnas funktion. Precis som man inte med säkerhet vet varför människor drömmer vet ingen varför djur drömmer – och definitivt inte vad de drömmer om.