Dödlig hjärnsjukdom drabbar norska älgar

Den smittsamma hjärnsjukdomen Chronic Wasting Disease har hittats i norska älgar. Hittills har sjukdomen varit begränsad till Nordamerika, men nu fruktar myndigheterna att svampiga hjärnor ska breda ut sig över hela Europa.

En hjärna som drabbats av Chronic Wasting Disease är svampig och slemmig. Utöver det färgas de döda neuronerna svarta.

© Sylvie Benestad/Veterinærinstituttet

I mars 2016 upptäcktes den smittsamma hjärnsjukdomen Chronic Wasting Disease (CWD) för första gången i en norsk ren.

Hjärnan var svart och slemmig av döda neuroner och full av hål likt en badsvamp. Två månader senare hade två älgar dött av sjukdomen.

>> Fascinerad av medicin och djurens värld? Köp vår tidning här och läs mer.

CWD är en så kallad prionsjukdom där proteiner klumpar ihop sig i nervcellerna så att dessa mister sin förmåga att skicka signaler och dör.

Älgar som drabbas av Chronic Wasting Disease (CWD) minskar i vikt och börjar hänga med huvudet.

© WYOMINGPUBLICMEDIA.ORG

Älgarnas beteende förändras

Sjukdomen fortskrider långsamt och leder först till döden flera år efter att ett djur har smittats.

Under den tiden blir älgen mer och mer sinnesrubbad.

Den hänger med huvudet och rör sig som en Bambi på hal is i takt med att prionproteinerna sätter sig i ryggmärgen.

Hela Europas bestånd i fara

Hittills har CWD endast hittats i Nordamerika, där sjukdomen har funnits sedan 1960-talet.

Under de senaste 15 åren har dock antalet hjärnsjuka älgar exploderat och det kan kanske vara en del av förklaringen till att CWD nu har korsat Atlanten.

Norska och svenska biologer följer noggrant de älgar och renar som har smittats med CWD och om hjärnsjukdomen korsar gränsen mellan Sverige och Norge.

I så fall kan hela Europas bestånd av älgar vara i fara.