Ska djur ha rättigheter?

Djuretik sätter igång känslorna: Vissa talar om artrasism när vi har djur i bur och nekar dem rättigheter – andra menar att vi skyddar djuren eftersom de inte förstår begrepp som rättigheter och plikter. Vad tycker du?

racisme

Bakom galler i en mörk lagerbyggnad i New York sitter schimpansen Tommy som ägs av ett gift par. Advokaten Steven Wise har påbörjat en process för att få schimpansen erkänd som en person för att säkra att han ska få grundläggande rättigheter för att bli fri – och flyttas till ett reservat i Florida.

Wise förlorade första omgången i det speciella djuretikfallet, men nu har han överklagat. Han betraktar själva rättegången i sig som en seger, eftersom andra domstolar tidigare helt har vägrat att ta upp fall som rör djur.

Djuren är offer för vår rasism

Djur som är självständiga och självmedvetna är offer för människans artrasism, anser juridikprofessor Steven Wise från organisationen The Nonhuman Rights Project, som också processar fall med tre andra schimpanser. I framtiden kommer vi att se tillbaka med förundran över det sätt som vi misshandlar djuren, hävdar han.

Andra, som professor Richard Cupp, anser inte att det är vettigt att ge djur rättigheter som de inte själva kan förstå och att det istället är mer meningsfullt att arbeta för bättre djuromsorg.

Djureetik och rättigheter - vad tycker du?

Delta i omröstningen nedan och se vad andra läsare tycker.

Svara JA, om du tycker: Djur är kännande varelser som har ett eget värde och rätt till rättigheter precis som människor. Schimpanser och orangutanger bör inte hållas i fångenskap i djurparker eller privata hem, elefanter ska inte behöva uppträda på cirkus och späckhuggare ska inte plaska runt i vattenparker.

Svara NEJ, om du tycker: Djur ska behandlas väl men inte ha rättigheter. Djur vet inte vad rättigheter och skyldigheter är och bör därför vara under människans kontroll. Konsekvenserna till att göra djur till personer kommer också att gå för långt. Till exempel kan hotade djurarter – som djurparker i dag håller levande genom speciella avelsprogram – risikera att utrotas.