Djur minns var maten är gömd

Många djur samlar små förråd av mat, som de gömmer tills det blir svårt att finna föda. Det krävs ett gott minne för att hitta det gömda skafferiet igen, och djuren behöver ofta kunna orientera sig i landskapet.

Squirrel

Grå ekorre Forskare har visat att grå ekorrar lätt kunde hitta nötter, som de hade gömt 43 dagar eller till och med två månader tidigare. Djurens goda minne är livsnödvändigt, för den grå ekorren kan inte klara sig utan magasinerad föda. Den röda ekorren, som inte är lika beroende av att samla förråd inför sämre tider, behövde däremot dubbelt så lång tid för att hitta rätt. Ytterligare försök tyder på att djuren inte använder sitt luktsinne utan i stället synsinnet, när de skall hitta gömstället.

Korp Forskarna gömde i ett försök små bitar ost under två av sammanlagt tio stenar, som låg spridda över ett område. Under tiden fick några korpar titta på. Efteråt kunde korparna flyga i stort sett direkt bort till rätt sten och hämta sin belöning. Korpar är nämligen inte bra bara på att komma ihåg var de själva har gömt sin mat; de håller också ögonen på var andra djur förvarar maten, så att de senare kan plundra gömstället. Den närbesläktade kajan sökte däremot i blindo och hittade bara av en slump fram till godbitarna.

Merriams kängururåtta I ett försök hade forskarna gömt solrosfrön i fyra av 128 små skålar, som därefter fylldes med sand. Kängururåttorna fick lära sig var maten fanns, och dagen därpå skulle de hitta den igen. Djuren fick i genomsnitt undersöka 15 skålar innan alla frön hade hittats, men de kunde nöja sig med elva skålar om man hade placerat ut olika landmärken runt omkring. Det var honorna som hade störst nytta av landmärkena, medan hannarna klarade sig nästan precis lika bra utan.