Detta djur har starkast tänder

Människans tandemalj är ett av kroppens hårdaste ämnen. Men dess styrka är ingenting jämför med tänderna på den stora skålsnäckan som klarar ett tryck motsvarande det tryck som uppstår 185 kilometer ned i marken.

Världens starkaste tänder sitter i munnen på stor skålsnäcka. Snäckan blir upp till sex centimeter stor och gnager loss föda från stenar i havet.

4,9 gigapascals tryck kan skålsnäckans tänder klara.

För ändamålet har snäckan utvecklat en uppsättning av 1920 tänder i 160 rader. Tänderna består av nanofibrer av järnmineralet goethit bundna i polymeren kitin, och de kan motstå ett tryck på 4,9 gigapascal.

Det motsvarar trycket på 185 kilometers djup där grafit omvandlas till diamant.

© Asa H. Barber/University of Portsmouth

Vilket land

Var: Skålsnäckan finns i bland annat i norska och svenska skärgården och sällsynt även i Danmark.

Vad: Skålsnäckan äter alger och havstulpaner, som avger världens starkaste biologiska lim.