Ordspråket "som katt och hund" har inte uppstått från ingenting. Hundar och katter är olika i grunden, eftersom den ena är ett flockdjur och den andra en ensamvarg.

© Africa Studio, Shutterstock

Därför är hundar mer lydiga än katter

Hundar är flockdjur och vana vid att inordna sig i en hierarki. Därför är de mer mottagliga för att lyda order, eftersom de ser sin ägare som överordnad. Katter är enstöringar och vana vid att göra precis som de vill.

En hund lär sig lätt kommandon och kan dresseras att utföra även mycket komplicerade trick, medan katter bara lystrar när de har lust.

Det beror framför allt på att hundar ursprungligen är flockdjur och har en medfödd förmåga att anpassa sig till en hierarki och lyda högre stående flockmedlemmar.

I relationen mellan en hund och dess ägare uppfattar hunden alltid ägaren som den högst rankade.

Katter är ensamvargar

Katter lever däremot, med enstaka undantag, ensamma eller parvis. De har därför inte någon anledning att vara lydiga eller att inordna sig under andra.

Det enda kattdjur som lever i flock är lejonet, och djurens konung är följaktligen lättare att få att lystra än andra mindre katter.

Huskatter kan i viss grad tränas, men det är en mycket svårare uppgift än att dressera hundar.

Hundar kan tränas till högspecialiserade uppgifter – exempelvis att sniffa fram narkotika – på grund av artens förflutna som flockdjur.

© ALAMY/IMAGESELECT