Shutterstock
Agility

Varför är hundar så lätta att träna?

Hur kommer det sig att hundar i allmänhet är mycket lydigare än katter?

En hund lär sig lätt kommandon och kan tränas i att utföra komplicerade trick medan katter bara lyder när de känner för det.

Detta beror främst på att hundar ursprungligen är flockdjur och har en medfödd förmåga att anpassa sig till en hierarki och lyda flockmedlemmar med högre rang.

Tack vare sitt förflutna som flockdjur kan hunden tränas för högt specialiserade uppgifter, som exempelvis att hitta droger.

© ALAMY/IMAGESELECT

I relationen mellan en hund och dess ägare uppfattar hunden oftast ägaren som den med högst rang.

Katter, å andra sidan, lever, med några få undantag, ensamma eller i par. De har därför ingen anledning att vara lydiga eller underordnade någon annan.

Olydnad ligger i generna

Ræv
© Shutterstock

Trots sitt släktskap med hundar är räven svår att träna. Anledningen är att den, liksom katten, lever ensam, vilket gör att den inte är genetiskt lämpad för att anpassa sig.

Giraf
© Shutterstock

Giraffen är ett flockdjur, men är trots det svår att träna. Anledningen är att den har dåligt minne vilket gör att även om den lär sig något så glömmer den snabbt bort det igen.

Det enda kattdjur som lever i flock är lejonet, och därför är också djurens konung lättare att få att lyda än andra, mindre katter.

Tamkatter kan tränas till viss del, men det är ett betydligt större jobb än att träna hundar.