Shutterstock
Blodmask mot svart bakgrund

Blodmasken smider själv sina koppartänder

Hur blodmasken får sina giftiga koppartänder har länge varit ett mysterium för forskarna. Men nu har 20 års studier avslöjat att masken själv smider sina tänder med ett speciellt protein.

Blodmaskens fyra tänder ser ut att vara hämtade ur en science fiction-film och är ganska enastående i djurvärlden. De giftiga, svarta tänderna består nämligen av koppar.

Efter 20 års studier vet forskare nu att blodmasken själv smider sina koppartänder med hjälp av ett enkelt protein.

Gruppen bakom rapporten hoppas att maskens enkla protein kan användas till att utveckla nya och bättre tekniker för att förarbeta metaller.

Metall håller maskens tänder skarpa hela livet

Blodmasken är en aggressiv jägare som lever av andra havsmaskar och mindre kräftdjur. Maskens dödliga vapen är de fyra giftiga och svarta kopparhuggtänder, som sitter runt den cirkelformade munnen.

För att bita sig fast i sitt byte skjuter blodmasken ut sin mun från magen. Därefter förlamar den sitt byte med gift från tänderna och äter det sedan levande.

Blodmask glycera dibranchiata på sand
© Shutterstock

Havsmask med metalltänder

Blodmasken (glycera dibranchiata) är en havsborstmask.

Den lever längst Nordamerikas östra kust.

Blodmasken kan bli upp till 40 centimeter lång och kan leva i upp till fem år.

Den röda masken äter andra havsmaskar eller kräftdjur som märlkräftor. I vissa fall kastar den också över rester av döda växter, djur och mikroorganismer.

Den är känd för att vara aggressiv och biter även människor. För en vuxen människa är bettet dock inte värre än ett bistick.

Masken får bara tänder en gång, så de måste hålla hela livet. Men det kan ibland vara svårt, eftersom den blodröda havsmasken ofta förväxlar fiender och bytesdjur med grus och småstenar.

Misstagen kan få svåra konsekvenser för garnityret, inte minst för att det måste vara tillräckligt hårt för att tränga igenom bytesdjurens exoskelett.

De kopparförstärkta huggtänderna är på så sätt avgörande för maskens överlevnad, men hur den får sina metalltänder har i årtionden varit en gåta för experterna.

En forskargrupp från University of California i USA har därför studerat blodmasken de senaste 20 åren.

Närbild av blodmaskens koppartänder

Blodmasken har fyra giftiga koppartänder runt sitt gap.

© Matter/Wonderly et. al

De trodde länge att ormen hade fått sin höga kopparhalt, som skulle döda de flesta andra smådjur, från havsförorening. Men senare studier visade att masken själv samlar in metallen.

Och nu har forskarna äntligen hittat svaret på sin sista stora fråga om blodmaskens kopparvapen – hur den lilla masken är kapabel att förvandla sitt insamlade kopparlager till tandskydd.

Speciellt protein smälter och smider koppar

Blodmasken tillverkar sina tänder av en blandning av protein, melanin (kemiskt, mörkfärgat pigment) och koncentrationer av kopparkristaller.

När den har samlat in tillräckligt mycket koppar i sin kropp från sediment på havsbottnen, aktiveras ett par speciella proteiner och smälter metallpartiklarna till en tjockflytande, proteinrik vätska.

Det är en aminosyra vid namn dihydroxyfenylalanin, som smälter kopparen till den tjocka vätskan och urskiljer den från havsvattnet.

Genom att använda kopparen som katalysator förvandlar masken aminosyra till melanin. Tillsammans med de speciella proteinerna smälter melanin ihop kopparen med maskens tänder och bildar de starka huggtänderna.

Trots att proteinet består av två mycket vanliga aminosyror – glycin och histidin – är det så effektivt att forskarna kallar det ett "multitasking"-protein.

"Vi hade aldrig förväntat oss att ett protein med en så enkel sammansättning skulle kunna utföra så många funktioner och orelaterade aktiviteter", förklarar professor Herbert Waite, som ingår i forskargruppen bakom studier.

Forskarna hoppas därför att olika industrier ska inspireras av maskens enkla, inre laboratorium till att optimera sina produktioner och material.