Blir änder sjuka av bröd?

Jag har läst att man inte får mata änder med bröd, men hur farligt kan det vara? Blir de verkligen sjuka av det och sväller upp, som vissa påstår?

© Shutterstock

Utfodring med bröd är problematiskt för både änderna och ekosystemet.

Vitt bröd innehåller stora mängder kolhydrater och salt, men mycket få av de näringsämnen som änderna behöver – det vill säga proteiner, fettsyror, vitaminer och mineraler.

Ändernas naturliga föda är varierad och består bland annat av vattenväxter, insekter, snäckor och småfiskar, som är mycket näringsrika. Så när änderna äter sig mätta på vitt bröd får de i sig massor av kalorier, men inte tillräckligt med näringsämnen.

Välj gryn i stället för bröd

© Shutterstock

Vitt och mögligt bröd, knäckebröd, chips och godis är inte bra för änder. Om de ofta intar processade livsmedel kan det leda till undernäring och missbildningar.

© Shutterstock

Ge i stället änderna näringsrikt foder som påminner om deras naturliga föda – det kan exempelvis vara majs, ärter, sallad, frön, havregryn, ris eller frukt.

Med tiden kan det betyda att änderna blir undernärda och överviktiga. I svåra fall kan felnäringen leda till missbildningar av vingarna – kallat änglavingar – hos unga änder.

Övermatning med bröd attraherar dessutom råttor och påskyndar tillväxten av alger i sjöar, vilket kan få allvarliga konsekvenser för hela ekosystemet.