Shutterstock
Björn i ide

Björnblod ska förhindra att människans muskler bryts ned

Äldre och fysiskt försvagade personer kan kanske vara hjälpta av nya kunskaper om hur björnar kan gå i ide och vakna flera månader senare utan att ha förlorat alla sina krafter.

Människor som är inaktiva under en period på grund av exempelvis sjukdom, förlorar snabbt muskelmassa. Björnar däremot kan ligga i dvala i upp till sju månader utan vara muskelförsvagade när de vaknar igen.

Nu har japanska forskare från universiteten i Hiroshima och Hokkaido kommit fram till att mänskliga muskelceller som tillförs serum från svartbjörnar som har gått i ide förlorar mindre muskelmassa.

Teorin är att serumet från de sovande björnarna undertrycker en destruktiv mekanism i människans muskler, som normalt sätter in när musklerna inte används under en tid. Björnar dras däremot inte med den olyckliga fysiologiska mekanismen.

Stora perspektiv

Nästa steg är att identifiera de hormoner och mekanismer som ligger bakom proteinet MuRF1, som aktiverar förstörelsen av oanvänd muskelmassa.

"Vår teori är att det finns en biologisk faktor i serumet, som kan reglera protein-metabolismen i mänskliga muskelceller", berättar studien huvudförfattare Mitsunori Miyazaki, forskare vid universitetet i Hokkaido.

Forskarna saknar svar på varför serum från björnar, som är aktiva på sommaren, inte har samma observerade effekt som det serum som kommer från björnar som har gått i ide.

Perspektiven i upptäckten är stora. Många äldre och sjuka får problem med musklerna på grund av inaktivitet. Och potentialen när det gäller astronauter som har befunnit sig länge ute i rymden är avsevärd.