Creative Commons

Biologer hittar bläckfiskstad med vaktstyrka och utkastare

På tio meters djup utanför Australiens kust har marinbiologer gjort ett överraskande fynd: En bläckfiskstad, vars invånare jagar bort främlingar och kommunicerar med varandra.

Hittills har forskarna trott att bläckfiskar av arten Octopus tetricus – i folkmun kallad den dystra bläckfisken – levde isolerade från varandra.

Nu har marinbiologer vid Alaska Pacific University vederlagt den uppfattningen.

På 10–15 meters djup vid Jervis Bay söder om Sydney har de nämligen hittat en hel stad med bläckfiskar.

Jervis Bay

© Google Maps

Atlantis för bläckfiskar

Forskarna har gett staden namnet Octlantis – som är en skämtsam kombination av det engelska ordet för bläckfisk – octopus – och den mytomspunna försvunna staden Atlantis.

Staden består av grottor av sand och skal, den är arton gånger fyra meter stor, och den bebos av cirka femton bläckfiskar.

Utifrån tio timmar filmmaterial från staden har forskarna kunnat kartlägga bläckfiskarnas ”vardag”.

Bläckfiskarna träffas, lever tillsammans, kommunicerar med varandra, jagar bort inkräktande bläckfiskar och kastar ut varandra ur grottor.

Beter sig som sociala djur

Marinbiologen bakom upptäckten, Ephrat Livni, säger till Quartz att staden är ett resultat av naturligt urval, och att bläckfiskarnas beteende kan visa sig vara överraskande likt ryggradsdjurs komplexa sociala beteende.

”Det tyder på att när rätt omständigheter uppträder, så kan evolutionen utveckla samma slutresultat i olika grupper av organismer”, säger Ephrat Livni.

Normalt umgås bläckfiskar enbart när de ska para sig, varpå de går skilda vägar igen. Därför vill forskarna nu undersöka om bläckfiskarna i Octlantis alltid har bott så, eller om någon yttre påverkan har fått dem att flytta ihop.