Behöver alla djur sova?

Sover alla levande organismer, eller kan primitiva djur, till exempel sniglar och toffeldjur, helt undvara sömn?

Panda sovande i ett träd
© Shutterstock

Alla organismer har under dygnet perioder av vila och aktivitet. Dessa biologiska rytmer följer normalt dygnets ljus-mörker-cykel och styrs av en inre biologisk klocka. Leddjur som insekter och skorpioner är de enklaste djur hos vilka man konstaterat en form av sömn. Får dessa djur inte vila, minskar deras motorik och förmåga att lösa uppgifter i labyrinter. De sover dock inte djupt som däggdjur och fåglar med högt utvecklade nervsystem. Här har sömnen fasta perioder med olika typer av hjärnaktivitet. Sömnlängden varierar från djur till djur. Till exempel sover sälar på ett isflak bara ett par minuter åt gången, innan de vaknar för att speja efter isbjörnar, medan stora katter som lejon kan sova 20 timmar om dygnet. Det är fortfarande ovisst varför djur behöver sömn. En förklaring kan vara att sömn minskar djurets energiförbrukning och därmed behovet att inta föda. Forskarna menar också att sömnen hjälper djurets nervsystem att lagra intryck och erfarenheter i minnet. Dessutom kan sömn stärka immunförsvaret, då en del av de ämnen som framkallar sömn också stimulerar immunförsvaret.