Shutterstock

Avföring väcker modersinstinkter

Nakenråttornas drottning får sina undersåtar att passa barn genom att fodra dem med hormonfyllda exkrementer.

Nakenråttorna som lever i Östafrika är helt unika. De bor i kolonier under jorden och deras hierarki är uppbyggd på samma sätt som hos insekter som myror, bin och termiter.

Kolonin är en stor familj

Högst upp härskar drottningen och hon är den enda som föder ungar. Samtliga är syskon eller halvsyskon och har olika specialiserade uppgifter.

Se råttornas olika uppgifter nedan:

Shutterstock & Ken Ikeda

Drottningen

Föder 20–30 ungar om året.

Shutterstock & Ken Ikeda

Haremet

Består av få hanar som drottningen parar sig med.

Shutterstock & Ken Ikeda

Soldaterna

Skyddar kolonin mot fiender.

Shutterstock & Ken Ikeda

Arbetarna

Samlar föda, gräver tunnlar och passar drottningens alla ungar.

Shutterstock & Ken Ikeda

En del av koloniinvånarna fungerar som barnflickor åt drottningens avkomma. Biologiskt sett har de ett intresse av att uppfostra drottningens ungar, eftersom de själva delar gener med dem.

Trots det har de uppvisat en moderlig omsorg, som annars bara framkallas av hormoner från äggstockarna hos en dräktig hona eftersom obefruktade honor inte har färdigutvecklade äggstockar.

Råttkolonins barnflickor får ett hormon­­tillskott och blir mer vårdande genom att äta drott­ningens avföring.

© Shutterstock

Barnflickorna äter moderns avföring

Nu har forskare vid Azabu University i Japan hittat en förklaring. Barnflickorna äter drottningens exkrementer och får på så sätt i sig könshormonet östradiol.

Forskarna jämförde en grupp barnflickor som fick exkrementer med hormonet i med en grupp som åt exkrementer utan. Honor som fick hormontillskott var betydligt mer uppmärksamma på ljud från drottningens ungar än de andra.

Därmed säkerställer drottningen att hennes ungar blir väl omhändertagna.

3 fakta om nakenråttan:

Den känner inte smärta er smertefri

Nakenråttan har anpassningar i sina smärtreceptorer som gör att den endast känner en tiondel av den smärta som andra djur känner. Råttan märker exempelvis inte om den får skållhett vatten på sig.

Den är kallblodig

Den skalliga nakenråttan är det enda kallblodiga däggdjuret. Det innebär att den anpassar sin kroppstemperatur till omgivningen. Den gör att den kan hålla värmen i olika väderförhållanden även om den är naken.

Den lever extremt länge

En nakenråtta kan bli hela 32 år, medan en vanlig brun råtta bara lever i två år.