Äter krokodilen sina ungar?

Krokodilen är känd som ett blodtörstigt rovdjur, och jag har hört att den till och med kan äta upp sina egna ungar. Stämmer det

Krokodiler ligger i solen vid vatten
© Shutterstock

Tvärtemot sitt bloddrypande rykte är krokodilen faktiskt en omtänksam mamma, som försvarar sina ägg och ungar med liv och lust. När en krokodil-hona skall lägga ägg, bygger hon först ett bo eller gräver ett hål till äggen. Därefter täcker hon äggen med jord och växtdelar. Honan ruvar inte själv äggen utan låter solen och värmen från de ruttnande växterna ta hand om ruvningen. När ungarna är färdigutvecklade, vilket kan ta åtskilliga veckor beroende på art och temperatur, börjar de pipa högljutt inne i äggen. Ungarnas pip, som kan höras ända upp till 15 meter från boet, tillkallar strax mamman, som börjar gräva ut de ännu okläckta äggen ur redet. Ibland samlar honan upp äggen i munnen och biter försiktigt sönder dem så att ungarna lättare skall kunna komma ut. När ungarna väl har banat sig väg ut genom äggskalet, samlar mamman varsamt ihop dem och bär ned dem till närmsta vattendrag. Nästa dag kommer ungarna fortfarande att med jämna mellanrum ge ifrån sig de karaktäristiska pipen, och mamman håller dem under noggrann uppsikt. Därefter sker en plötslig förändring i djurens beteende. Ungarna piper inte längre så ofta, och nu börjar mamman att ignorera dem. I detta skede söker sig ungarna i regel bort från det om-råde där de kläcktes. Det är i grevens tid, för från och med nu betraktar mamman dem endast som lättfångade byten. De ömma moderskänslorna väcks på nytt, först när nästa kull av ungar kläcks.