Är vargar farliga?

Är vargar så farliga som man har fått intryck av, eller är det bara en myt?

En varg är givetvis farlig, men inte mer än vilket annat rovdjur som helst med vassa tänder. En stor varg kan väga uppemot 50 kilo, och dess tänder är kraftiga nog att krossa ben. Den angreppsbenägenhet och blodtörst som vargen tillskrivs har emellertid inget med verkligheten att göra. Det finns flera teorier om varför vargen trots det blivit ett av de mest avskydda djuren i historien. En teori går ut på att eftersom vargar gärna äter kadaver, har det en gång i tiden varit vanligt att se vargar äta de stupade efter stora slag. Det har utan tvekan hänt att de emellanåt även ätit svårt sårade, men fortfarande levande soldater, och det har kanske skapat grundvalen för det helt omotiverade varghat som än idag existerar. En annan teori föreslår att vargens dåliga rykte kommer från den gamla föreställningen om människor som kan förvandla sig till djur, till exempel varulvar. Naturligtvis kan även vargens skrämmande utseende och hemska ylande förklara varför människor är rädda för den. Faktum är emellertid att det inte finns några belägg för alla historier om vargar som utan minsta provokation har anfallit människor, eller som i samlad flock har angripit hela samhällen. Antalet autentiska historier om vargar som attackerat människor är mycket litet.