Är hyenor släkt med katter?

Hyenor påminner om hundar, men jag har hört att de faktiskt är mer släkt med katter. Stämmer det?

Hyena flock i konfrontation med ett lejon
© Shutterstock

Med sin korta kraftiga kropp, långa nos och kraftiga käkar kan hyenan förväxlas med en hund. Tittar man tillbaka på djurens historia avslöjar det ett helt annat familjeförhållande. Dagens landlevande rovdjur delas i regel in i åtta grupper: hundar, björnar, halvbjörnar, mårddjur, katter, genetter, sibetkatter och hyenor. Med hjälp av fossil och moderna DNA-undersökningar av nu levande arter har man konstaterat att det för 55 miljoner år sedan skedde ett avgörande steg i utvecklingen av den gemensamme förfadern för hela den här gruppen. Gruppen delade sig i två grenar, och den ena av dessa grenar gav sedan upphov till hundar, björnar, halvbjörnar och mårddjur, medan den andra grenen utvecklades till de resterande landlevande rovdjuren, inklusive hyenor och katter. Hyenorna är alltså mycket riktigt närmare släkt med katter än med hundar. Hyenornas och katternas vägar skildes åt först för ungefär trettio miljoner år sedan. Att hyenor sedan har kommit att likna hundar mer än katter beror på att de har utvecklats till att fylla samma nisch som på många ställen upptas av hundar, det vill säga som uthållig långdistansjägare eller asätare. Ett sådant liv ställer ganska precisa krav på kroppsbyggnad och fysik och därför har hyenan kommit att likna hunden så mycket att det kan vara svårt att se skillnad.