Shutterstock

Är hunden eller katten smartast?

Hund- och kattägare är förmodligen rätt säkra på sin sak, men vad säger forskarna om intelligensen hos katter och hundar? Följ kampen där hund och katt tävlar i minne, självständighet och kommunikation.

Rond 1: Hjärnans storlek

Hjärnan jämförs med djurets vikt

Större djur har vanligtvis större hjärnor än mindre djur utan att nödvändigtvis vara smartare. Forskarna tittar i stället på hur stor hjärnan är i förhållande till kroppen – den så kallade EQ:n, som är direkt koppad till intelligens.

Här tar hunden en knapp seger med en genomsnittlig EQ på 1,2 mot kattens på 1,0.

Poäng:

Hund: 1 poäng. Katt: 0 poäng.

Rond 2: Hjärnbarken

Komplex bark gör hjärnan skarp

Hjärnans veck, hjärnbarken, är säte för högre tänkande i form av minne, problemlösning och bearbetning av information. Här har katten nästan dubbelt så många hjärnceller som hunden – cirka 300 miljoner mot hundens 160 miljoner.

Det betyder att katten har potential för att lagra mer i minnet.

Poäng:

Hund: 1 poäng. Katt: 1 poäng.

Potentiellt sett kan katter lagra mer i sitt minne än vad hundar kan. Hundar har dock en större hjärna i förhållande till sin kropp än vad katter har.

© Shutterstock

Rond 3: Minne

Katten minns mat under längst tid

Människor är inte ensamma om att kunna tänka tillbaka på tidigare händelser. Nya försök har visat att både hundar och katter har ett så kallat episodiskt minne som kopplar vissa minnen till tid och rum.

Episodiskt minne: Hund och katt

Katten mindes sina matskålar och hunden mindes sina kommandon.

© Shutterstock

1. KATTENS episodiska minne

Katten presenteras för fyra fyllda matskålar som är placerade i samma rum och får lov att äta ur två.

© Shutterstock

2. KATTENS episodiska minne

Katten stängs ut ur rummet och forskarna placerar nya, tomma matskålar på samma platser.

© Shutterstock

3. KATTENS episodiska minne

När katten släpps in igen undersöker den främst de två skålar som det fortfarande borde vara mat i.

© Shutterstock

1. HUNDENS episodiska minne

Hunden tränas i att härma ägarens alla rörelser när den får ett visst kommando.

© Shutterstock

2. HUNDENS episodiska minne

Hundens förväntan ändras genom att den tränas i att alltid lägga sig ned, oavsett vad ägaren gör.

© Shutterstock

3. HUNDENS episodiska minne

Efter en timme får hunden kommandot om att härma igen och den minns vad den ska göra.

Men forskarna har också kunnat mäta en annan form av minne: Korttidsminnet. I det försöket klarade katten att komma ihåg något nästan 200 gånger längre än hunden.

Poäng:

Hund: 1 poäng. Katt: 2 poäng.

© Shutterstock

Korttidsminne: Hund och katt

Djuren presenteras för ett antal boxar och lär sig att en tänd lampa visar vilken box det finns mat i. Katten kommer ihåg den tända lampan i 16 timmar medan hunden glömmer den efter fem minuter.

Rond 4: Numerisk intelligens

Siffror visar vägen till matskålen

Varken hundar eller katter föds till matematiker, men båda arterna kan tydligen göra val baserade på mängd. I ett försök fick hundar och katter välja mellan två matskålar – men utan att se skålarnas innehåll. Den ena skålen var fylld med mat medan den andra var tom.

Båda skålarna hade behandlats med doftämnen så att djuren inte kunde lukta sig fram till maten. Det enda djuren hade att gå på var antalet prickar över varje skål. Den fyllda skålen hade tre prickar och den tomma skålen hade två prickar ovanför sig.

I ett försök lärde sig hundar och katter att koppla ihop ett antal prickar med om skålen var full eller tom.

© Shutterstock

Genom ett antal försök tränades hunden och katten i att koppla ihop antalet med om det fanns mat i skålen eller ej.

Efterhand blev de bättre på att välja – men hunden klarade sig lite bättre än katten. Forskarna kan dock inte helt utesluta att djuren använde prickarnas konturer eller tätheten för att peka ut den fyllda skålen.

Poäng:

Hund: 2 poäng. Katt: 2 poäng.

© Shutterstock

Vi har gjort hunden dummare

Hunden kan inte tävla med sin förfader vargen när det gäller att räkna. I ett försök såg hundar och vargar ett antal ostbitar läggas i två skålar – utan att de såg den totala mängden.

Vargarna var bäst på att välja den skål som det fanns mest ost i. Förmågan att kunna räkna är viktig bland flockdjur då de exempelvis ska uppskatta sin egen styrka i förhållande till en annan flock, men i takt med att hunden tämjts har förmågan försvagats.

Rond 5: Självständighet

Huskatter äter både hemma och utomhus

Hunden är ett socialt djur vilket automatiskt utgör en fördel i intelligenstest eftersom detta oftast kräver någon form av samarbete med människor. Men i kategorin självständighet kommer kattens förmågor till sin rätt.

Även om en katt matas har den fortfarande ett instinktivt behov av att klara sig själv. I en studie utrustades 100 huskatter som levde i städer med kamera och gps.

Filmerna visade att katterna jagade i närliggande naturområden och i genomsnitt fångade ett byte minst fyra gånger i veckan. Hunden har däremot tämjts under tusentals år och mist förmågan att klara sig själv.

Poäng:

Hund: 2 poäng. Katt: 3 poäng.

Även om den matas varje dag har katten en drift att fånga sitt eget byte.

© Shutterstock

Rond 6: Inlärningsförmåga

Hunden Chaser har lärt sig tusentals ord

På en cirkus i Moskva i Ryssland hoppar katter genom ringar, går på lina och klättrar upp och ned på rep.

Med en smula tålamod kan vanliga kattägare också träna sina katter att göra vacker tass, gå i koppel och använda toaletten. Men prestationerna bleknar i jämförelse med vad hundar kan tränas till.

En av de största stjärnorna är bordercollien Chaser som har lärt sig namnen på tusentals olika leksaker.

Chaser förstår till och med enkla meningar och letar exempelvis bara efter bollen när han får kommandot “hitta bollen” medan han ignorerar ett kommando som “bollen hitta” även om det viktiga ordet boll ingår.

På kommando hämtar Chaser tusentals olika leksaker.

© Getty Images

Faktum är att hundar är bättre på språk än vad forskarna tidigare trott. I ett försök från 2016 skannades 13 familjehundars hjärnor samtidigt som de lyssnade på sin ägares röst.

Skanningarna avslöjade att hundarna reagerade annorlunda på riktiga ord än hittepå-ord oavsett vilket tonfall orden sades i.

Hunden vinner överlägset när det gäller inlärningsförmåga, men en del av förklaringen är sannolikt att “människans bästa vän" motiveras av beröm och erkännande, medan katten snarare utvecklar sin nyfikenhet på egen hand.

Poäng:

Hund: 3 poäng. Katt: 3 poäng.

Rond 7: Kommunikation

Hundarna "pratar"

Kommunikation och sociala relationer ligger i hundens dna sedan vargflocken. Men i ett försök som testade hundens och kattens förmåga att kommunicera klarade sig katten förvånansvärt bra.

I studien jämförde ungerska forskare djurens förmåga att förstå en form av kommunikation som är helt självklar för människor, men inte nödvändigtvis för djur: Att peka på något. Försöket var uppdelat i två delar.

I den första omgången pekade forskarna ut riktningen till en matskål från olika avstånd och under kortare och längre tid. Den delen av kommunikationsövningen klarade katten lika bra som hunden. I den andra omgången blev det svårare.

Nu skulle djuren på egen hand försöka göra sin ägare uppmärksam på var en otillgänglig matskål var gömd. Där var hunden bäst på att få ägarens uppmärksamhet.

Hunden vinner i den omöjliga uppgiften

© Shutterstock

Båda får tag i matskålen

En skål med mat placeras under en stol och går att dra fram med hjälp av ett snöre. Både hunden och katten får snabbt fatt i maten.

© Shutterstock

Hunden ber om hjälp

Nu går skålen inte att dra fram. Katten sliter med att lösa den omöjliga uppgiften medan hunden efter en kort stund ber sin ägare om hjälp.

Att hunden är mer benägen att själv kommunicera och söka ögonkontakt har även visat sig i andra försök där en uppgift bara kunde lösas med hjälp av människor.

Både hundar och katter kan alltså lära sig vad ett pekfinger innebär, men hunden är bäst på att kommunicerar med oss.

Poäng:

Hund: 4 poäng. Katt: 3 poäng.

Andra husdjur utmanar katter och hundar

När det kommer till intelligens utsätts hundar och katter för hård konkurrens av andra arter som inte är lika populära som husdjur. Grisar får höga poäng i alla tester och är exempelvis bra på att känna igen symboler. Kakaduor tillverkar egna verktyg och fiskar har ett överraskande bra långtidsminne.

© YouTube & Alice Auersperg & Shutterstock

Gris använder styrspak

I försök är grisar snabbare än hundar på att lära sig använda en styrspak. Det visar att de förstår konsekvenser av sina handlingar och att de har en hög medvetandegrad.

© YouTube & Alice Auersperg & Shutterstock

Kakadua fixar verktyg

När en kakadua – en slags papegoja – vill ha tag i en nöt som finns bakom ett galler böjer den till en pinne så att det blidas en krok i ena änden och fiskar sedan ut godbiten.

© YouTube & Alice Auersperg & Shutterstock

Fisk leker kurragömma

Att ha ett minne som en guldfisk är inte alls så illa. Flera försök visar att den lilla fisken har ett utmärkt långtidsminne och exempelvis minns var föremål är gömda.

SLUTGILTIGT RESULTAT

4-3: Hunden vinner över katten

Hunden vinner i synnerhet på sin inlärningsförmåga och sin iver att kommunicera. Som flockdjur är den angelägen om att samarbeta och få beröm, vilket gör den till en idealisk försöksdeltagare.

Katten är mer likgiltig inför forskarnas agenda och därför blir deras förmågor svårare att undersöka.