Är elefanterna hotade?

Hur hotad är elefanten som art, och är beståndet på upp- eller nedgång?

Truede dyrearter - elefant
© Shutterstock

I början av 1800-talet traskade cirka 27 miljoner elefanter runt på den vidsträckta afrikanska savannen. Bara hundra år senare fanns det enbart omkring fem miljoner kvar, och i slutet av 1990-talet kröp siffran under en halv miljon. Även om tjuvskytte och jakten på elfenben ofta anges som orsak, är det långtifrån hela sanningen. Befolkningstillväxten och den tekniska utvecklingen har gjort det allt svårare för de stora djuren att hitta fristäder. Savannen har delats upp i tusentals åkrar, vägar och byar, som har förstört en stor del av de naturliga biotoperna. Trots det ser det ut som om turen håller på att vända för den afrikanska elefanten. Flera undersökningar tyder på att beståndet har vuxit sedan millenieskiftet, och de mest optimistiska bedömningarna lyder nu på 650000 elefanter. Det har fått den internationella naturskyddsorganisationen IUCN att ändra den afrikanska elefantens status från hotad till sårbar. I vissa regioner, speciellt i södra Afrika, har elefanthjordarna till och med blivit så talrika att de regelbundet förstör böndernas grödor. Den indiska elefanten har också varit på tillbakagång i flera år, och i dag finns det cirka 50000 djur. Kanske håller dock även denna utveckling på att vända.