Är även djur kittliga?

Jag är själv ganska kittlig och undrar om djur kan vara lika kittliga som människor.

Forskarna är oense om vad som egentligen händer när en person blir kittlad. Somliga anser att skrattet är ett tecken på underkastelse, medan andra menar att det är en reaktion som knyter samman två individer. Eftersom man inte vet exakt vad som sker hos människor, är det även svårt att veta om djur kan vara kittliga. Man har emellertid kunnat konstatera att tama människoapor beter sig likadant som människor, när de blir kittlade. Det är dock omöjligt att säga vad andra djur upplever. De flesta reagerar till exempel om de blir kittlade mellan revbenen, men det är svårt att se om det är av obehag eller njutning.