Är allt blod rött?

Människans blod är ju rött. Varför är det så? Gäller det alla djur?

Blue blood

Vårt blodär rött, eftersom det innehåller röda blodkroppar, som färgas röda av proteinet hemoglobin. Det består av fyra nästan likadana proteinkedjor, som var och en innehåller en hemgrupp med en järnatom i mitten. Hemoglobinets roll är att transportera syre runt i kroppen.

Hemoglobin med bundet syre kallas för oxihemoglobin. Det absorberar framför allt ljus med våglängder under 600 nm, det vill säga blått och grönt ljus. Vid våglängder mellan 600 och 700 nm absorberar det däremot inte så mycket. Dessa våglängder uppfattar vi som röda, och det är därför hemoglobin ser rött ut.

Alla vertebrater, det vill säga djur med ryggrad och skelett, har rött blod. Det gäller alltså däggdjur, fåglar, groddjur, kräldjur och fiskar. Bland invertebrater, alltså djur utan ryggrad, till exempel bläckfiskar och maskar, är det däremot en del som inte har rött blod. Det beror på att de använder andra proteiner än hemoglobin för att transportera runt syre i kroppen. En del av proteinerna innehåller järn, men andra innehåller koppar och kan därför framstå som rosa, gröna eller blå. Många invertebrater har alltså rött blod, som innehåller hemoglobin.

Blodets färg betingas i några fall av något annat än proteiner. Således har ödlor i skinksläktet Prasinohaema grönt blod, eftersom de har ett extraordinärt högt innehåll av galla i blodet.