Shutterstock

Är alla hundar släkt med vargen?

Långt innan den första hundrasen uppstod använde människan vargen som jaktpartner och senare även som vaktdjur. Men vilken hund liknar vargen mest? Och är alla hundar egentligen släkt med vargen?

Långt innan de första hundraserna uppstod grundlade urmänniskan relationen till sin bästa vän.

För mellan 15 000 och 130 000 år sedan började människor använda vargen som jaktpartner. Samarbetet förstärktes och vargarna hölls senare som bland annat vaktdjur.

De första tamhundarna hade många av vargens drag och liknade troligen nutidens slädhundar. Redan tidigt började människan avla på och selektera sina hundar och kom på så sätt fram till ett ständigt ökande antal raser.

Vargens gener visade sig vara ovanligt flexibla med avseende på alla olika färger och storlekar. Resultatet är att alla hundraser härstammar från vargen och att arten är det genetiskt mest varierande djur vi känner till.

Vilken hund liknar vargen mest?

Eftersom alla hundraser härstammar från vargen finns det många hundar som liknar vargen.

Men Alaskan Malamute, som är en av världens äldsta raser, liknar vargen särskilt, i synnerhet när det gäller beteende och utseende.

Alaskan Malamute er især kendt for at være rolig, social og meget hårdtarbejdende. Derudover kan den udholde ufatteligt lave temperaturer. Hunden blev oprindeligt brugt til at fragte tung oppakning og trække slæder.

© Shutterstock