Shutterstock
Hjärta

Är alla hjärtan likadana?

Om alla djur har ett blodomlopp, fungerar deras hjärtan då också likadant eller har till exempel en fisk ett enklare hjärta än en apa?

Alla hjärtan har i princip samma funktion, men de är väldigt olika uppbyggda, beroende på djurets kropp och dess behov.

Ett hjärta är enkelt uttryckt en pump som ser till att blod strömmar runt i kroppen för att utväxla syre och näringsämnen med organ och avlägsna slaggprodukter.

Denna uppgift kan lösas på många sätt. Hos de mest primitiva djuren är hjärtat bara en förtjockad blodåder som kan dra ihop sig, så att blodet leds genom kroppen.

Eftersom den här metoden inte pumpar runt blodet på ett särskilt effektivt vis har många små djur med denna typ av hjärta fler än ett.

Daggmaskar har till exempel fem stycken.

Daggmasksanatomi

Hjerter varierer etter dyreart og -størrelse. Meitemarken har for eksempel fem små og svake hjerter.

© Shutterstock

Hos mer avancerade djur är hjärtat en särskild muskel, som kan vara indelad i flera kamrar för att öka pumpeffektiviteten.

Däggdjur, däribland människor, har hjärtan med fyra kamrar. Överst sitter de två förmaken och nederst de två kamrarna. Tillsammans ser kamrarna till att separera syrefattigt och syrerikt blod.

Till höger kommer syrefattigt blod till hjärtat och pumpas ut till lungorna för att få nytt syre. Till vänster kommer syrerikt blod från lungorna för att pumpas ut till övriga kroppen.

Vårt hjärta är mest avancerat

Däggdjur har flest hjärtkamrar. Till skillnad från fiskar och kräldjur syresätts och renas vårt blod i separata steg.

Aphjärta
© Claus Lunau & Shutterstock

1. Däggdjur separerar blodet

Vårt hjärta har fyra delar: två förmak och två kamrar. Det ena av dessa par tar emot syrefattigt blod (blått) och pumpar det till lungorna. Det andra paret pumpar ut syrerikt blod (rött) i kroppen.

Kräldjurshjärta
© Claus Lunau & Shutterstock

2. Kräldjur blandar blodet

Kräldjurshjärtan består av tre delar, ett förmak som tar emot syrefattigt blod (blått), ett förmak som tar emot syrerikt blod (rött) och en kammare som pumpar tillbaka en blandning (lila) ut i kroppen.

Fiskhjärta
© Claus Lunau & Shutterstock

3. Fiskar använder gälar

Fiskhjärtan har två kamrar: ett förmak där syrefattigt blod (blått) samlas och en kammare, som pumpar ut blodet till gälarna, där det töms på koldioxid och fylls med syre (rött).

Medan däggdjurshjärtan separerar syrefattigt och syrerikt blod blandas blodet i de flesta kräldjurshjärtan. Kräldjursblod innehåller dessutom i allmänhet mindre syre än däggdjursblod.

Fiskar har ryggradsdjurens enklaste hjärta. Det har bara två hjärtkamrar, en som samlar syrefattigt blod från kroppen och en som pumpar blodet till gälarna, som tömmer blodet på koldioxid och fyller det med syre.