Varför är gorillor så enormt starka?

Hur kan det vara att gorillor har så stora muskler, när de nästan bara äter växter och inte är särskilt aktiva?

Gorillaunge

Gorillor representerar en ytterlighet bland nu levande primater, bland annat genom att vara de största och starkaste och genom att vara utpräglade växtätare. Vuxna hannar väger 200 kilo, medan honor väger hälften så mycket.

Den kost gorillorna blir så stora av består nästan enbart av växtdelar som bark, växtmärg, stammar, rötter, skott, blad och frukter. I motsats till schimpanser fångar och äter gorillor aldrig större djur än termiter och myror, så även om vissa av de växter de föredrar har en hög proteinhalt, så äter de en relativt proteinfattig kost. Dessutom har de i sina biotoper tillgång till färre frukter med lättomsättliga sockerarter än till exempel schimpanser.

Födan stannar länge i gorillan

Gorillor kan klara sig på den grova och relativt fattiga växtkosten för att de är stora och därmed har ett långt matsmältningssystem med stor yta, där födan uppehåller sig länge innan den är bearbetad och tas upp genom tarmväggen. Undersökningar har visat att gorillor behandlar sin föda i cirka 50 timmar, medan schimpanser bara smälter maten i 30 timmar och därför är tvungna att äta en rikare kost.

Gorillor har också en stor blindtarm med cellulosanedbrytande bakterier, som bidrar till utvinningen av protein och andra näringsämnen från växtdieten. Sammantaget betyder gorillornas långa och effektiva matsmältningssystem att de kan ta upp tillräckligt med protein från växterna till bland annat sin stora muskelmassa.

Gorillan lägger tid på maten

Som andra stora djur som lever av växter måste gorillor inta stora mängder föda för att få tillräckligt med energi och näring. Därför lägger de mycket tid på att i lugn och ro äta och smälta maten nere på marken.

Gorillor utför även mycket annat som kräver muskelaktivitet. I skogiga områden uppehåller de sig till exempel en betydande del av sin tid i upp till 35 meter höga träd, och de gör också ofta två kilometer långa dagspromenader till bra fruktträd. Dessutom tränar de unga hannarna sina muskler i brottningsmatcher med andra hannar för att förbereda sig för att bilda en familjegrupp. Även genetiska och fysiologiska förhållanden spelar dock in när man skall förklara en gorillas stora muskelmassa.