NHM/SPL

Topp 5: Hur stora kan människoapor bli?

Människan är större än alla sina direkta förfäder, men vilken människoapa var den största genom tiderna?

1. Gigantopithecus: 300 kilo

År 1935 dök de första kvarlevorna av Gigantopithecus upp i Sydostasien. Arten, som är besläktad med orangutanger, var tre meter lång när den stod upprätt på bakbenen.

Studier av tänderna visar att den var växtätare. Gigantopithecus, som dog ut så sent som för 300 000 år sedan, kan ha stött på människoarten Homo erectus.

2. Gorilla: 180 kilo

Av de fyra nu levande gorillaarterna är östlig låglandsgorilla, som lever i Kongo, störst. Fullt upprätt är den nästan två meter lång.

Liksom övriga gorillor är den hotad. Inventeringar visar att det i dag finns färre än 5 000 individer av östlig låglandsgorilla.

3. Chororapithecus: 160 kilo

Chororapithecus är enligt vissa forskare en tidig gorillaart, och att döma av tändernas storlek var den nästan lika stor som nu levande gorillor.

Denna forntidsapa, som levde i Etiopien för cirka åtta miljoner år sedan, var anpassad till en kost av nötter och hård frukt.

4. Nakalipithecus: 120 kilo

Nakalipithecus levde för drygt tio miljoner år sedan i torra skogslandskap i Kenya. Exakt hur stor Nakalipithecus kunde bli är ovisst. Alla de återfunna kvarlevorna tycks nämligen vara från honor.

Arten är den äldsta afrikanska människoapan.

5. Ouranopithecus: 110 kilo

Ouranopithecus, som har hittats i Grekland, levde för åtta–nio miljoner år sedan.

Det är en extrem storleksskillnad mellan könen. De storväxta hanarna påminde om vår tids gorillor. Tänderna, i synnerhet honornas, liknar dem hos människosläktet Homo.