Chimpanse with wordboard

Schimpans förstår förvrängt tal

Flera olika djurarter kan förstå ord som uttalas av människor. Nu har forskarna dock visat att schimpanser även förstår språk som förvrängts och uttalas av en dator. Därmed har ljudet rensats från mänskliga tonfall och andra karaktäristika.

8 maj 2012

Att schimpanser kan avkoda enstaka och opersonliga ljud tyder på att de har en långt mer avancerad språkförståelse än man hittills har antagit.

Forskarna, som kommer från Georgia State University, har arbetat med schimpansen Panzee sedan den var liten. Panzee är i dag 25 år och förstår 128 ord, när de uttalas av de människor som arbetar med den.

Då forskarna presenterade Panzee för 48 av dessa ord uttalade av en dator med kraftig förvrängning klarade den uppgiften nästan lika bra som en grupp med 32 testpersoner.

Enligt forskarna visar det att talförståelse inte bara är en medfödd mänsklig förmåga utan något som kan läras in. Panzee har varit utsatt för tal ända sedan den var åtta dagar gammal och har utvecklat en språkförståelse som är unik för schimpanser.

Ytterst är konsekvensen av forskarnas fynd att alla schimpanser skulle lära sig språk om de utsattes för det.

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: