Chimpanses

Schimpanser utrotar en annan apart

Colobusapor i Uganda hotas av schimpanser, som systematiskt jagar och äter upp dem.

9 december 2011

För första gången har primatologer dokumenterat att apor kan bedriva rovdrift på andra aparter, så att dessas existens hotas.

Schimpanser i Ngogoområdet i Kibale National Park i Uganda har nämligen bedrivit en så omfattande jakt på röda colobusapor att antalet av de rödhuvade aporna sjunkit med nästan 90 procent i området.

Primatologer vid Makerere University i Uganda och Duke University i Kanada har under 33 år räknat åtta aparter i Ngogo, som är ett 766 kvadratkilometer stort tropiskt skogsområde.

Syftet var att följa dynamiken i de olika populationerna, så att man framöver bättre kan göra rätt insatser för att bevara hotade arter.

Beräkningarna gjordes genom att forskarna med jämna mellanrum gick samma väg genom skogen och räknade alla de primatindivider de kunde se.

År 1975 var colobusapan en av de dominerande arterna, men 2007 hade den blivit mycket sällsynt, medan schimpansgruppen under perioden har vuxit i antal från 55 till 146 – ett mycket stort samhälle med schimpanser.

Colobus monkey

Man vet sedan innan att denna särskilda grupp schimpanser i Ngogo ger sig ut på krigståg, under vilka de utvidgar sitt revir genom att helt enkelt slå ihjäl andra schimpanser. Patruller på upp till 20 aphannar sonderar terrängen och överfaller små grupper av schimpanser från andra flockar, och därefter tar den stora flocken över området.

Forskarna har också länge vetat att vissa schimpanssamhällen, även i Ngogo, bedriver organiserad jakt på speciellt colobusapor för att få proteintillskott i kosten.

De nya resultaten visar att schimpanserna i Ngogo är så duktiga jägare att de kan döda upp till 21 colobusapor under en enda jakt. Enligt forskarna är det alltså schimpansernas jakt som är förklaringen till det drastiska fallet i antalet colobusapor.

Forskarna kunde utesluta alla andra orsaker till nedgången hos colobusaporna såsom sjukdomar, svårigheter att finna föda och jagande örnar.

Enligt forskarna kan den lilla aparten dock kanske återhämta sig, då honor av arten kan vandra in från grannområdena.

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: