Shutterstock
Schimpans med blottade tänder i djungeln

Schimpanser dödar gorilla för första gången

För första gången har forskare dokumenterat att de två stora människoaporna kan döda varandra, sannolikt för att klimatförändringar tvingar in gorillor och schimpanser i en hård kamp om föda och territorium.

I två olika konfrontationer övervann en stor grupp schimpanser sina avlägsna släktingar och tog livet av en gorillaunge, framgår det av en ny rapport.

Aldrig tidigare har vetenskapsmän dokumenterat att de två stora människoaporna dödar varandra.

Nu tvingar klimatförändringar primaterna att slåss ännu hårdare för territorium och föda, menar experterna.

Schimpanser dödar i flock

Schimpansen har länge varit känd som en av djurrikets terrorister.

Det finns talrika exempel på dödligt våld mellan olika grupper av schimpanser, och de kan även döda andra djur. Forskare har dokumenterat ett fall, då en stor apflock övermannade en leopardmamma i hennes grotta och dödade en unge.

Västlig låglandsgorilla unge äter blad

Vid båda sammandrabbningarna dödade schimpanserna en gorillaunge.

© Shutterstock

Men att människans klättrande förfader också angriper andra aparter – och dessutom större arter som gorillan – har aldrig tidigare dokumenterats.

De våldsamma sammandrabbningarna mellan de stora människoaporna överraskade därför forskarna från Max Planck-institutet i Leipzig, som under flera år har observerat schimpanser (av arten Pan troglodytes troglodytes) i nationalparken Loango i Gabon.

Av en händelse har områdets gorillor och schimpanser har träffat på varandra, ofta för att de har velat äta från samma fruktträd skriver forskarna. Oftast är mötena fredliga – ibland har aporna till och med lekt och kommunicerat arterna emellan – men i två fall har schimpanserna angripit gorillorna och dödat i en unge.

Schimpansernas antal skrämmer silverrygg

Schimpanser patrullerar rutinmässigt sina territorier och ibland söker de konfrontationer i grannområden.

Det var efter en sådan expedition den 11 december 2019, då 27 av Rekambostammens schimpanser inte hade hittat några grannar att utmana, som de i stället träffade på en mindre flock gorillor.

Silverrygg manlig västlig låglandsgorilla

En silverrygg av arten västlig låglandsgorilla. De stora alfahanarna kan bli upp till 180 centimeter höga och väga 270 kilo.

© Shutterstock

På avstånd kunder forskarna höra schimpanserna yla och skrika, som de vanligtvis gör under slagsmål. Uppe i trädkronorna fick de snart syn på en hona av arten västlig låglandsgorilla (Gorilla gorilla gorilla), och snart kom en halvvuxen gorilla tillsammans med en silverrygg och två honor med var sin unge på magen.

Schimpanserna omringade snabbt de stora aporna, medan de hotande ropade och skrek. Speciellt de yngre schimpanshanarna slet också också i grenarna som gorillorna stod på.

Gorillaflockens stora silverrygg insåg snart att han inte skulle klara av alla schimpanserna och drog sig tillbaka.

Därefter angrep åtskilliga schimpanser gorillamammorna och lyckades slita ifrån dem en av ungarna. Kort senare kunde forskarna konstatera att ungen var död av ett stort snitt över magen.

Klimatförändringar gör djungelns lag mer skoningslös

Schimpanser äter ofta artfränder från andra grupper efter att de har dödat dem. Några åt vid det här tillfället också den döda gorillaungen, i synnerhet apor i den lägre delen av hierarkin, som yngre honor.

I det andra fallet åt ingen av schimpanserna den dödade gorillaungen efter konfrontationen.

Forskarna var överraskade över att bara ett fåtal av aporna var intresserade av ungen som föda och tror därför inte att schimpanserna i första hand angriper gorillorna för att äta dem.

Överfallen beror snarare på den hårda konkurrensen om föda, som både växtätande gorillor och allätande schimpanser är beroende av – som exempelvis frukt, blad, bark och frön.

Två schimpanser står i gräs

Två medlemmar i Rekamboflocken, som var med om att angripa gorillorna i nationalparken Loango i Gabon. Schimpanser kan bli upp 160 centimeter och väga 70 kilo.

© LCP & Lara M. Southern

Tidigare forskning har visat att en del djurarter – bland annat schimpanser – dödar både andra arter, artfränder och till och med flockmedlemmar för att säkerställa bättre tillgång till föda.

Och maten blir allt svårare att hitta i Loango-parken, visar en rapport. Under de senaste 30 åren har träden gett allt mindre frukt, av allt att döma på grund av den globala uppvärmningen.

Att forskarna först nyligen har dokumenterat att schimpanser har dödat en gorilla, vittnar om en ny och mer brutal djungellag som tvingar de stora människoaporna att betrakta allt fler konkurrenter som dödsfiender.