Klonade apor ser dagens ljus

För första gången någonsin har ett kinesiskt forskarlag lyckats klona apor med hjälp av samma metod som gav oss fåret Dolly 1996. Förhoppningen är att aporna ska underlätta ett flertal medicinska genombrott.

Zhong Zhong och Hua Hua
© Allover

Genetiskt är de identiska – precis som enäggstvillingar. Men de två makakerna Zhong Zhong och Hua Hua är inte tvillingar. De föddes med två veckors mellanrum.

De kinesiska forskarna är de första någonsin som har lyckats klona apor med en avancerad kloningsteknik kallad SCNT – somatic cell nuclear transfer.

Det är samma teknik som gav oss fåret Dolly 1996.

Video

Kan klona från alla celler

SCNT gör det möjligt för forskare att ta dna från vilken cell som helst, som inte är en könscell – de använder alltså så kallade somatiska celler.

Därefter placeras dna i en äggcell, vars eget dna avlägsnas. På så sätt utvecklas klonen som ett vanligt foster.

Hittills har klonade primatfoster inte utvecklats när de har skapats med hjälp av SCNT.

Men forskarna upptäckte ett sätt att manipulera fostergenerna, så att utvecklingen kunde äga rum som planerat.

Medicinska genombrott på väg

Klonade apor kan bana väg för ett stort antal forskningsgenombrott.

Först och främst blir så kallade tvillingstudier mer tillgängliga. Forskare kan till exempel testa ett läkemedel på en apa och samtidigt övervaka både försöksdjuret och apans icke-medicinerade klon.

Men även genförändrande läkemedel kan testas i högre grad i framtiden. Forskare kan med hjälp av tekniken skapa en klon av en apa med en förändring hos den gen de vill undersöka.

Nästa steg för forskarna blir att förfina metoden, så att de snabbare och enklare kan klona apor till försök.