Kan apor utvecklas till människor?

Om schimpansernas gener nu är till 99 procent identiska med våra, kan aporna då utvecklas till att bli människor?

Apmänniska

Med tid och gynnsamma förhållanden skulle apor i teorin kunna bli lika intelligenta som människor.

© 20TH CENTURY FOX

Många evolutionsbiologer är eniga om att det teoretiskt inte är något som hindrar att apor under rätt omständigheter och med massor av tid till förfogande skulle kunna utveckla en intelligens i nivå med eller högre än människans.

Det är det scenario som bland annat utspelas i science fiction-romanen “Apornas planet”, som har legat till grund för flera filmatiseringar.

Schimpanser och människor kan inte få avkomma

Evolutionsbiologerna anser däremot inte att det är realistiskt att exempelvis schimpanser – som är människans närmaste släktingar i djurriket – kan utvecklas till att bli människor.

Även om schimpansens dna avviker från människans med bara cirka en procent skulle det nämligen krävas stora förändringar i arvsmaterialet.

Inte bara skulle apornas kroppsform behöva ändras så att den liknar vår, deras dna skulle också behöva ligga så nära vårt att de kunde få livsduglig avkomma med människan.

Biologerna har ännu inte hittat bevis för att två arter som skiljts åt av evolutionen någonsin har förenats igen.

###

Evolutionen kan inte gå baklänges

Om vår närmaste släkting, schimpansen, skulle utvecklas till människa skulle det krävas en rad osannolika steg i evolutionen.