Nahoko Tokuyama
bonobo, apor, adoption, människoapor, schimpanser, adoptera

Bonoboer adopterar främmande ungar

För första gången har forskare sett bonoboer adoptera små ungar som de inte var släkt med.

Djur i naturen bryr sig ofta om varandras avkommor, men det är ovanligt att de adopterar ungarna. Ännu mer sällsynt är det att ungar som inte ingår i familjen tas om hand.

Nu har forskare observerat just detta i Luo-naturreservatet i Kongo-Kinshasa i Afrika. Två bonobohonor har nämligen adopterat främmande ungar.

De båda honorna – i respektive bonobogrupp – tog hand om, bar och skaffade mat till de unga under minst ett år.

Detta beteende har observberats hos primater tidigare, men det är första gången det har iakttagits hos människoapor som bonoboer.

VIDEO: Adopterad bonobounge myser med sin adoptivmamma

Den adopterade ungen Flora (på höger sida av kameran) äter frukt med sin adoptivmamma Marie och en annan unge Margaux.

Barnen kom utifrån

Under en vecka när forskarna inte observerade aporna dök det plötsligt upp ungar i flocken som kom utifrån.

Honan Marie hade redan två ungar, men tog sig plötsligt an ungen Flora, som forskarna visste tillhörde en annan grupp bonoboer.

Marie tog hand om och vårdare samtliga tre ungar – och ammade två av dem. Enligt en av forskarna bakom upptäckte gav hon dock sina egna ungar lite mer uppmärksamhet än den adopterade ungen.

Den andra honan heter Chio är drygt 50 år och adopterade barnet Ruby. Även om Chio inte kunde producera mjölk lät hon ändå Ruby dia.

Genetiska analyser visade senare att ingen av ungarna var släkt med de båda grupperna.

Schimpanser kan döda främmande ungar

Biologer är mycket förvånade över beteendet. Andra stora apor som schimpanser är ofta fientliga mot ungar som kommer från andra grupper – och det händer ibland att de dödar dem.

Till skillnad från schimpanser är bonoboer vanligtvis toleranta och tillmötesgående mot andra grupper som de träffar för att dela mat med och para sig med.

Adoptioner av främmande ungar kan således vara kopplat till bonoboernas allmänna beteende, anser forskarna.

10 000 vilda bonoboer är kanske allt som finns kvar i världen. Den mycket hotade människoapan lever i Västafrika.