Kan dyr blive berusede af at æde gæret frugt?

Kan djur bli berusade av att äta jäst frukt?

Överallt i naturen finns alkohol i överjäst frukt. Upprepade gånger har älgar observerats efter att ha smaskat i sig jäst frukt. Men kan djur egentligen bli fulla av frukt?

Biologer vid University of Bristol, England, har räknat ut att en elefant skulle kunna äta omkring 1400 jästa frukter i ett svep innan den skulle ha fått i sig de cirka 1,9 liter ren alkohol – etanol – som forskarna bedömer vara den mängd som krävs för att få benen att vika sig under en elefant.

En annan hypotes går ut på att jäsningen sker i djurets tarmsystem och gör djuret berusat, men nedbrytningen av frukten sker mycket snabbare än den jäsningsprocess som bildar alkoholen i frukt.

Djur med fruktfylla är osannolikt

Även om jäsning i övermogen frukt kan bilda alkohol, anser forskarna att båda hypoteserna och historierna om fulla älgar, druckna elefanter och andra berusade djur är osannolika – åtminstone när det gäller de stora djur man talar om.

Älgar vimlar runt i Sverige

Men även om forskarna alltså avvisar fenomenet finns det åtskilliga exempel på berusade djur.

Varje höst ser man till exempel i Sverige älgar som av allt att döma är berusade. Efter att ha ätit för mycket jäst frukt har de trasslat in sig i exempelvis träd eller krossat skyltfönster i affärer.