Kan djur bli berusade av att äta jäst frukt?

Överallt i naturen finns alkohol i överjäst frukt. Upprepade gånger har älgar observerats efter att ha smaskat i sig jäst frukt. Men kan djur egentligen bli fulla av frukt?

Kan dyr blive berusede af at æde gæret frugt?

Biologer vid University of Bristol, England, har räknat ut att en elefant skulle kunna äta omkring 1400 jästa frukter i ett svep innan den skulle ha fått i sig de cirka 1,9 liter ren alkohol – etanol – som forskarna bedömer vara den mängd som krävs för att få benen att vika sig under en elefant.

En annan hypotes går ut på att jäsningen sker i djurets tarmsystem och gör djuret berusat, men nedbrytningen av frukten sker mycket snabbare än den jäsningsprocess som bildar alkoholen i frukt.

Djur med fruktfylla är osannolikt

Även om jäsning i övermogen frukt kan bilda alkohol, anser forskarna att båda hypoteserna och historierna om fulla älgar, druckna elefanter och andra berusade djur är osannolika – åtminstone när det gäller de stora djur man talar om.

Älgar vimlar runt i Sverige

Men även om forskarna alltså avvisar fenomenet finns det åtskilliga exempel på berusade djur.

Varje höst ser man till exempel i Sverige älgar som av allt att döma är berusade. Efter att ha ätit för mycket jäst frukt har de trasslat in sig i exempelvis träd eller krossat skyltfönster i affärer.