Varför har älgen en pung under halsen?

Älgen har en pung under halsen. Vad används den till?

Moose

Under älgens hals hänger en lös, hårbeklädd pung av hud, som kallas hakskägg. Den har sin egen blodförsörjning och är ofta utrustad med en stjälk, som hos unga älgar kan bli 30 centimeter lång och hänga som en pendel under halsen.

Hos äldre älgar är stjälken kortare eller saknas helt, men i gengäld är resten av hakskägget större och buskigare. Då hakskäggets utseende varierar med kön och ålder, menar forskarna att älgarna identifierar varandra på hakskäggets form. Hos unga älgar har hannar och honor någorlunda samma kroppsstorlek, och hakskägget kan på så sätt användas för att avgöra kön och mognad.

Dessutom används hakskägget möjligen till att sprida doft. Forskarna har observerat älgtjurar som under sin brunstperiod smörjer urin på sitt hakskägg – förmodligen för att sprida doftämnena och öka chansen att locka till sig honor. Andra teorier går ut på att hakskägget har en termoreglerande funktion, eller att det är en evolutionär rest, som inte längre har någon funktion.