Niklas Gaardsted

, Studentassistent

Magisterexamen i informationsvetenskap vid Köpenhamns Universitet.

Har varit anställd på Illustrerad Vetenskap sedan 2020 och har tidigare arbetat med grön omställning och digital marknadsföring. Vetenskapliga intresseområden: Grön omställning, informationsvetenskap och medicin.

Fler artiklar av Niklas Gaardsted: