Karen Grubbe

, Redaktionell teamledare

Journalist, Danmarks Medie- och Journalisthögskola samt kandidatexamen i Film- och medievetenskap, Köpenhamns universitet.

Har jobbat på Illustrerad Vetenskap sedan 2005. Vetenskapliga intresseområden: Allt möjligt, men särskilt rymdresor, liksom genetik och evolution hos människan.

Fler artiklar av Karen Grubbe: