Daniel Skipper Rasmussen

, Journalist

Fil.mag. i film- och medievetenskap, Köpenhamns universitet

Frilansjournalist som bland annat skriver för danska Weekendavisen, Politiken, Berlingske och Illustrerad Vetenskap samt flera utländska medier, exempelvis brittiska Unherd och The Critic. Vetenskapliga intresseområden omfattar kognitiv vetenskap och grundläggande fysik.

Fler artiklar av Daniel Skipper Rasmussen: