Vintergatan får en extra arm

1 september 2009

Astronomer har nu upptäckt att Vintergatan har en arm mer än man känt till. Den nya armen ligger i galaxens utkant och är 77000 ljusår lång och några tusen ljusår bred. Trots att man har känt till Vintergatans spiralstruktur i mer än 50 år, känner man fortfarande inte helt till dess uppbyggnad. Det beror bland annat på att stora stoftmoln, som bara radiovågor och infrarött ljus kan tränga genom, skymmer sikten, och den nya armen har upptäckts med hjälp av radiovågor. Det som kännetecknar en spiralarm är en förhållandevis hög koncentration av väte, som under vissa omständigheter pressas samman, så att det bildas ett stort antal nya stjärnor. En del av dessa stjärnor är väldigt varma och ljusstarka, och det är dessa som syns som spiralarmar. Både armarnas aktivitet som stjärnbildare och deras storlek varierar mycket. Till exempel är den arm som vårt eget solsystem befinner sig i, Orionarmen, en mycket liten armstump, men mellan oss och galaxens centrum 27000 ljusår bort finns två eller tre full- vuxna spiralarmar. Den nyfunna armens härkomst är oviss, men det kan tänkas att den bildats under ett möte på nära håll mellan Vintergatan och en annan galax. Den typen av passager är mycket vanliga, och de spelar en stor roll för galaxernas uppbyggnad och utveckling.

Läs också

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: