Varför lyser svarta hål ?

Ett svart hål är ju omöjligt att se, då ljus inte kan undslippa dess tyngdkraft. Hur kan det då vara att man av och till ser svarta hål avbildade som lysande skivor?

1 september 2009

Ett svart hål är ett område i universum där massan är så koncentrerad att inga former av materia eller strålning kan lämna det starka tyngdkraftfältet. Därför är det mycket riktigt omöjligt att direkt observera ett svart hål, men däremot kan man studera den inverkan som det svarta hålet har på omgivningen. Finns det materia i närheten av det svarta hålet, sugs denna in mot hålet. Materia i form av gas, stoft eller hela stjärnor lägger sig i en roterande skiva runt det svarta hålet. Det är strålningen från denna så kallade tillväxtskiva som astronomerna kan se, och som man ofta ser på bilder av svarta hål. I verkligheten finns det dock inget synligt ljus som teleskopen fångar upp, men däremot betydligt kraftigare strålning med kortare våglängd. Materian rör sig i spiral in mot det svarta hålet, och på grund av friktionen kommer den att värmas upp. Ju varmare materian blir, desto kraftigare elektromagnetisk strålning utsänder den. Den materia som rör sig in mot ett supermassivt svart hål i centrum av en galax blir extremt varm – ända upp till 100 miljoner grader. Därför utsänds kraftig röntgenstrålning och gammastrålning, som kan detekteras och ge indirekta bevis för existensen av svarta hål.

Läs också

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: