Vad utvidgar sig universum ut i?

Om universum utvidgas, vad utvidgar det då sig i? Finns det något utrymme utanför universum?

1 september 2009

Universum utvidgar sig inte. I den moderna tanken bakom universums utvidgande ingår inget annat än att alla inbördes avstånd i universum ökar med tiden. Om man tänker på universum som oändligt stort, finns det ingen anledning att fråga sig vad universum utvidgar sig i. Om man däremot anlägger en lite annorlunda synvinkel och föreställer sig att universum är ändligt, kan man med hjälp av en något förenklad jämförelse fråga sig vad det extra gummit kommer ifrån, när man blåser upp en ballong. Exemplet är inte helt slumpmässigt, eftersom fysikerna ofta använder sig av klotytan för att illustrera den fundamentala idén att universum kan ha en ändlig volym utan att vara begränsad. Analogin haltar naturligtvis något, för medan klotytan bara har två dimensioner, finns det tre i rymden, och tanken på en krökt tredimensionellt rymd, kräver en del tillvänjning och kan vara mycket svår att omfatta. Det är icke desto mindre en avgörande förutsättning för den moderna beskrivningen av universum, som bygger på Albert Einsteins så kallade relativitetsteori, som de flesta vetenskapsmän erkänner. Under alla omständigheter blir svaret på den ursprungliga frågan att det inte finns något utrymme för universum att utvidga sig i – rymden uppstår så att säga i samband med utvidgandet.

Läs också

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: