Uranus ringar förändras

Unika observationer av ringarna sedda direkt från sidan ger astronomerna spännande ny kunskap

1 september 2009

Med hjälp av det kraftiga Keck II-teleskopet på Hawaii lyckas man i maj 2007 observera Uranus ringar rakt från sidan. I denna vinkel syns de bara som ett streck, och det är endast vart 42:a år som ringarna på detta sätt kan observeras från jorden. Ringarna upptäcktes först 1977. Astronomerna har därför inte tidigare haft möjlighet att göra liknande observationer, och de nya bilderna har gett ny kunskap om ringarna. De är nämligen långtifrån så oföränderliga, som man skulle kunna tro. Genom att jämföra de nya bilderna med observationer utförda av Voyager 2-sonden, som passerade Uranus 1986, ser man bland annat tydligt att ringarna närmast planetens yta blivit kraftigare, och att det nu finns materia i områden, som tidigare var helt tomma. Astronomerna utgår från att Uranus totalt 13 ringar hålls på plats av tyngdkraften från så kallade herdemånar, men hittills har man bara observerat två av dessa, nämligen Cordelia och Ophelia, som båda upptäcktes av Voyager 2. Man räknar med att det finns flera av dessa herdemånar, men då de är relativt små och mörka, är de synnerligen svåra att se. De nya bilderna kan kanske emellertid avslöja flera månar. När man ser ringarna rakt från sidan är förhållandena nämligen optimala för att upptäcka nya månar. Det beror på att ringarnas reflexer, som normalt är betydligt kraftigare än herdemånarnas, är svagast i denna position.

Läs också

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: