Universums skelett kartlagt

Ett nätverk av mörk materia håller galaxerna på plats

1 september 2009

Universums myriader av galaxer bildar tredimensionella nätverk som omspänner enorma bubblor av tom rymd. Enligt den kosmologiska teorin beror fördelningen på att galaxerna är inbyggda i ett motsvarande skelett av mörk materia, som innehåller nästan nio gånger så mycket massa som alla lysande stjärnor tillsammans. Nu har en internationell grupp av astronomer kartlagt universums skelett av mörk materia genom att studera avlägsna galaxer med Hubbleteleskopet. Hubble har observerat sammanlagt 500000 galaxer, och observationerna visar att skelettets struktur är precis som förutsagts. De lysande galaxerna klumpar ihop sig runt det osynliga skelettet på grund av den mörka materians dragningskraft. Kartläggningen bygger på det faktum att ljuset från galaxerna passerar genom osynlig mörk materia, vars massa påverkar ljusets bana. Det betyder att galaxernas ljus har blivit lite ”utspätt”, när det träffar Hubbleteleskopet. Effekten kan inte mätas med teleskop på jorden, eftersom atmosfären stör ljuset.

Läs också

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: