Astronaut and black hole

Kan något lämna ett svart hål?

Universum är fullt av svarta hål – de största med en massa miljarder gånger solens finns i galaxernas centrum. Vad sker när ett sådant bildats? Är det en enkelriktad process, då materia och data försvinner för gott, eller kan förloppet vända?

Vad vet vi?

Svarta hål är en direkt konsekvens av Einsteins relativitetsteori. Teorin beskriver mycket enkelt ett svart hål genom att införa en händelsehorisont, som avskärmar hålets inre från det omgivande universum. I mitten finns en singularitet, där all massa är samlad i en punkt utan utsträckning. Allt som kommer innanför händelsehorisonten försvinner för alltid från vårt universum.

Den brittiske fysikern Stephen Hawking visade redan 1974 att kvantmekaniken låter strålning slippa ut från händelsehorisonten. Denna strålning, som kallas Hawkingstrålning, leder till en långsam avdunstning av ett svart hål. Det finns dock fortfarande ett olöst problem, nämligen om strålningen även gör det möjligt att hämta information ur ett svart hål. Enligt kvantmekaniken kan informationen nämligen inte bara försvinna.

Singulariteten i mitten kan heller inte förenas med kvantmekaniken, så svarta hål är förmodligen långt mer komplicerade än vad som framgår av relativitetsteorin.

Kan vi få ett svar?

De närmaste svarta hålen ligger tusentals ljusår bort, och Hawkingstrålningen är alltför svag för att kunna observeras på det avståndet. Därför blir det svårt att studera svarta håls egenskaper i praktiken.

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: